Projekty Programy

 • Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."
  Data dodania: 24.07.2017

  Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wprowadzone zostały zmiany do programu „Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", których celem jest uproszczenie trybu realizacji programu i wyjście naprzeciw zgłaszanym do PFRON propozycjom ułatwiającym...

 • Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy
  Data dodania: 24.07.2017

  Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób...

 • Małopolska o krok od testowania innowacji
  Data dodania: 21.07.2017

  Małopolska o krok od testowania innowacji

  We wrześniu zostaną dofinansowane pierwsze pomysły w ramach projektu grantowego Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych. Dzięki temu rozpoczną się sześciomiesięczne testy innowacyjnych rozwiązań dotyczących usług opiekuńczych. Najlepsze metody wsparcia osób zależnych i ich opiekunów wejdą do powszechnego użycia.

 • Do Akademii Życia zaprasza Bartłomiej Politowski z Dylewa
  Data dodania: 20.07.2017

  Do Akademii Życia zaprasza Bartłomiej Politowski z Dylewa

  Do biznesu trzeba mieć głowę Jak rzucić kulą do kręgli do tyłu? Robisz dwa kroki do przodu, a przy trzecim odwracasz się o 180 stopni i puszczasz kulę za siebie. Takie rzuty trenowałem pięć lat temu. Dziś, bezwładnymi rękoma nie przytrzymam kromki chleba.

 • „Wszystkie ręce na pokład" – Piknik Profilaktyki Nowotworowej w Kołobrzegu
  Data dodania: 17.07.2017

  „Wszystkie ręce na pokład" – Piknik Profilaktyki Nowotworowej w Kołobrzegu

  „Wszystkie ręce na pokład" to wyjątkowa inicjatywa promująca profilaktykę onkologiczną poprzez żeglarstwo.

 • Do Akademii Życia zaprasza Konrad Mielczarek z Dąbia
  Data dodania: 15.07.2017

  Do Akademii Życia zaprasza Konrad Mielczarek z Dąbia

  Wycisnąć z życia ile się da Miałem być lotnikiem, a będę księgowym. Musiałem się przebranżowić. Bezwładnymi rękoma nie uchwycę już sterów. Nie będę osiągał kolejnych pułapów nieba, ale mogę wspinać się po stopniach innej kariery. Nawet siedząc na wózku inwalidzkim.

 • Do Akademii Życia zaprasza Magda Bebel z Bukowej
  Data dodania: 10.07.2017

  Do Akademii Życia zaprasza Magda Bebel z Bukowej

  W Koninie każdy ma swoją „akademię życia" Jestem przedsiębiorcza, asertywna i wygadana. Gdybym mogła, to byłabym w pięciu miejscach na raz. Ale, że przyszłam na świat z „wadą fabryczną" kręgosłupa, to mogę być w jednym.

 • Do Akademii Życia zaprasza Tomasz Orzech z Polkowic
  Data dodania: 05.07.2017

  Do Akademii Życia zaprasza Tomasz Orzech z Polkowic

  Trzeba żyć – po coś i za coś Po co ja wspiąłem się na to drzewo? Tysiące razy zadawałem sobie to pytanie leżąc przez wiele miesięcy w szpitalach. Szczera odpowiedź boli. Bo miałem 20 lat, byłem zbyt pewny siebie i zamroczony alkoholem.

 • Plaże dla każdego
  Data dodania: 04.07.2017

  Plaże dla każdego

  „My się starzejemy, a nasze postulaty wciąż są młode" – powiedział kiedyś Hubert Modrzejewski, wybitny znawca i działacz środowiska niepełnosprawnych w Polsce. Przeminęły dekady a my wciąż powtarzamy te słowa...Walka o zniwelowanie barier architektonicznych uniemożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami korzystanie z dóbr kultury, nauki, pracy...

 • Projekt zatrudnienia wspomaganego „Kierunek praca" w Wielkopolsce
  Data dodania: 03.07.2017

  Projekt zatrudnienia wspomaganego „Kierunek praca" w Wielkopolsce

  Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon realizuje projekt „Kierunek praca" skierowany do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON