Projekty Programy

 • Data dodania: 12.05.2010

  Podmioty zatrudnienia socjalnego w świetle badań

  21 kwietnia 2010 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej prowadzących programy reintegracji zawodowej i społecznej - centrów i klubów integracji społecznej (CIS i KIS) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ).

 • Data dodania: 06.05.2010

  Kolejne edycje konkursów PFRON

  PFRON ogłosił VII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym OTWARTE DRZWI

 • Data dodania: 06.05.2010

  Projektowanie uniwersalne w Norwegii

  Myślenie i działanie w kategoriach uniwersalnego projektowania (universal design) jest szeroko rozpowszechnione i stosowane w Norwegii. Jest zdefiniowane jako projektowanie produktów oraz otoczenia w sposób, aby były one dostępne w największym możliwym stopniu dla wszystkich ludzi, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

 • Uruchomiono Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku
  Data dodania: 29.04.2010

  Uruchomiono Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku

  20 kwietnia 2010 r. w samo południe, w Rybniku przy ul. Chrobrego 16, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Otwarty został Punkt Aktywności Lokalnej.

 • Czy architektura może zmienić świat?
  Data dodania: 26.04.2010

  Czy architektura może zmienić świat?

  Pod auspicjami Jego Ekscelencji Hansa Michaela Kofoed-Hansena, ambasadora Danii w Polsce, od 20 kwietnia 2010 r. odbywa się wystawa duńskiej architektury zatytułowana Budowanie Społeczności o Zrównoważonym Rozwoju, na której zaprezentowano projekty i rozwiązania 29 architektów i firm inżynierskich najbardziej zaangażowanych w projekty mające na celu...

 • Humanizm digitalizacji
  Data dodania: 28.03.2010

  Humanizm digitalizacji

  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej rozpoczęło realizację projektu „Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej".

 • Data dodania: 28.03.2010

  Telepraca, czyli przełamywanie stereotypów

  W kwietniu rozpoczyna się druga edycja ogólnopolskiej kampanii świadomościowej "Telepraca* - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach".

 • Data dodania: 28.03.2010

  Kolejny informator o Poznaniu

  W ramach realizowanego przez pełnomocnika prezydenta Poznania ds. osób niepełnosprawnych programu „Poznaję - Wiem - Działam", którego głównym celem jest zwiększenie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, wydano IV część „Poznańskiego Informatora dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dostępność budynków użyteczności publicznej".

 • Data dodania: 22.03.2010

  Niepełnosprawni wśród nagrodzonych e-wolontariuszy

  23 marca w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, odbyło się wręczenie nagród w pierwszej edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat", organizowanego w ramach projektu www.e-wolontariat.pl.

 • Data dodania: 22.03.2010

  Pracownia komputerowa dla wszystkich

  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 22 marca 2010 r. uruchomiła pracownię komputerową przystosowaną do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, z której będą mogli korzystać nie tylko studenci uczelni, ale wszyscy zainteresowani.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.