Projekty Programy

 • Data dodania: 20.07.2010

  Szkolenia komputerowe „Okno na przyszłość"

  AXON Międzynarodowa Sieć Nauczania zaprasza osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia na bezpłatne szkolenia „Okno na przyszłość" na platformie e-learningowej, które rozpoczną się z początkiem września 2010 r.

 • Data dodania: 19.07.2010

  Silni Duchem w Zielonej Górze

  1 lipca 2010 r. Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Silni Duchem - wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym".

 • Data dodania: 15.07.2010

  Asystent osoby z niepełnosprawnością

  14 lipca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Katowicach odbyła się konferencja pod patronatem posła Marka Plury pt. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie". Organizatorami był Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Stowarzyszenie FAON z Katowic.

 • Data dodania: 11.07.2010

  Trójkąt pożytku publicznego

  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni niewidomych jest realizatorem interesującego projektu z zakresu wspierania ekonomii społecznej, do uczestnictwa w którym zaprasza powiatowe urzędy pracy. Jest to zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw...

 • Kampania „Żywa Książka" otwarta na współpracę
  Data dodania: 08.07.2010

  Kampania „Żywa Książka" otwarta na współpracę

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika organizuje akcję społeczną pod nazwą „Żywa Biblioteka". To zatwierdzony przez Radę Europy sposób edukacji obywatelskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu tolerancji obywateli wobec grup społecznie dyskryminowanych.

 • Projekt BAZON w Małopolsce
  Data dodania: 21.06.2010

  Projekt BAZON w Małopolsce

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko" w Krakowie prowadzi stałą rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu, którego celem ogólnym jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących teren województwa małopolskiego, poprzez stworzenie struktury poszukiwania...

 • Data dodania: 20.06.2010

  Projekty społeczne ŚTT

  Od 27 czerwca 2010 roku Bytom stanie się - chyba nie tylko krajową - stolicą tańca, a to za sprawą Śląskiego Teatru Tańca.

 • Data dodania: 20.06.2010

  Projekt CAL w Rzeszowie

  Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej" kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zamieszkujących teren miasta Rzeszowa, nieaktywnych zawodowo i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Data dodania: 10.06.2010

  Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II

  PolskiZwiązek Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II" (Wsparcie II). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 -...

 • Data dodania: 02.06.2010

  Piknik wśród znaków zapytania

  Fundacja Wspólnota Nadziei zaprosiła w sobotę, 29 maja 2010 r. swoich podopiecznych z opiekunami i przyjaciółmi oraz gości na wiosenny piknik integracyjny w swojej siedzibie, w Więckowicach pod Krakowem. To właśnie tam mieści się jedyna w Polsce Farma Życia - nowatorskie przedsięwzięcie, jedyny taki projekt realizowany w kraju, wzorowany na inicjatywach...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.