Akty Prawne

 • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
  Data dodania: 04.01.2019

  Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  1 stycznia br. weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Nowe przepisy zakładają powstanie tego funduszu jako nowej instytucji, która będzie wspierała osoby z niepełnosprawnością.

 • Prezydent podpisał nowelę znoszącą przeszkody w dostępie niewidomych do utworów drukowanych
  Data dodania: 14.12.2018

  Prezydent podpisał nowelę znoszącą przeszkody w dostępie niewidomych do utworów drukowanych

  Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o prawie autorskim.

 • Zmiany w trzech rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji
  Data dodania: 12.10.2018

  Zmiany w trzech rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji

  W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność
  Data dodania: 02.08.2018

  Specustawa mieszkaniowa poprawi dostępność

  Prezydent RP podpisał tzw. specustawę mieszkaniową. Jej priorytetem jest przyspieszenie budowy nowych budynków mieszkalnych. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności.

 • Od listopada wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
  Data dodania: 31.07.2018

  Od listopada wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • Za niekonstytucyjne uznał TK zamieszczanie informacji chorobie psychicznej w orzeczeniu
  Data dodania: 22.06.2018

  Za niekonstytucyjne uznał TK zamieszczanie informacji chorobie psychicznej w orzeczeniu

  Przepisy nakazujące wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny są niekonstytucyjne – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym 19 czerwca 2018 r.( sygn. akt SK...

 • Prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Data dodania: 15.05.2018

  Prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 maja dwie ustawy ważne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnych: o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz o szczególnych rozwiązaniach wspierających te osoby.

 • Głusi poprowadzą ciężarówki
  Data dodania: 15.05.2018

  Głusi poprowadzą ciężarówki

  W maju Senat przyjął jednogłośnie nowelę ustawy o kierujących pojazdami, pozwalającą osobom głuchym i niedosłyszącym zdawać egzaminy na prawo jazdy z nieodpłatną pomocą tłumacza migowego lub odpowiedniego systemu językowo-migowego i starać się o prawo jazdy na ciężarówki.

 • Spółdzielnie socjalne po nowemu
  Data dodania: 09.04.2018

  Spółdzielnie socjalne po nowemu

  Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca br., to efekt uchwalonej przez parlament nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

 • Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 03.04.2018

  Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, jeśli jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.