Akty Prawne

 • Pierwszy pakiet "Za życiem"
  Data dodania: 01.07.2017

  Pierwszy pakiet "Za życiem"

  Pakiet zmian ustawowych wdrażających program „Za Życiem" został podpisany przez Prezydenta RP i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

 • Nowe zasady weryfikacji prawa do renty lub emerytury
  Data dodania: 19.04.2017

  Nowe zasady weryfikacji prawa do renty lub emerytury

  18 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 715), która określa, w jakich sytuacjach możliwe będzie wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub ich wysokość.

 • Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali
  Data dodania: 14.04.2017

  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali

  Prezydent Andrzej Duda podpisał 13 kwietnia ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą obowiązywały od 1 października br.

 • Katalog świadczeń w odpowiedzi na interpelację
  Data dodania: 29.03.2017

  Katalog świadczeń w odpowiedzi na interpelację

  W tym roku, 1 stycznia, weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", uchwalona w listopadzie ubiegłego roku.

 • Będą zmiany w tworzeniu wykazu OPP - prezydent podpisał ustawę
  Data dodania: 14.03.2017

  Będą zmiany w tworzeniu wykazu OPP - prezydent podpisał ustawę

  Organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało się tak nie z ich winy, będą mogły być umieszczone w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku - wynika z ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

 • Tworzy się zespół ds. opracowania systemu orzekania
  Data dodania: 06.02.2017

  Tworzy się zespół ds. opracowania systemu orzekania

  Ukazało się Zarządzenie nr 6 prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r., na mocy którego tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

 • Rząd przyjął projekt dot. lepszej ochrony danych w dokumentacji medycznej
  Data dodania: 11.01.2017

  Rząd przyjął projekt dot. lepszej ochrony danych w dokumentacji medycznej

  Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia projekt, który ma wzmocnić prawa pacjenta i zapewnić ochronę informacji o stanie jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej. Regulacja określi też zasady dostępu do dokumentacji.

 • Można składać wnioski o świadczenie na podst. ustawy "Za życiem"
  Data dodania: 02.01.2017

  Można składać wnioski o świadczenie na podst. ustawy "Za życiem"

  Od 2 stycznia można składać wnioski o jednorazowe świadczenie przysługujące na podstawie ustawy "Za życiem". Chodzi o 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.

 • Nowe formy wsparcia dla opiekunów, którzy stracą prawo do świadczeń
  Data dodania: 02.01.2017

  Nowe formy wsparcia dla opiekunów, którzy stracą prawo do świadczeń

  Od 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy stracą prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

 • Prezydent podpisał nowelizację dot. zasiłku stałego dla osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 22.12.2016

  Prezydent podpisał nowelizację dot. zasiłku stałego dla osób z niepełnosprawnością

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. przyznawania zasiłku stałego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poinformowała 22 grudnia Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z tymi zapisami od 2017 r. takie osoby wcześniej niż teraz zyskają prawo do zasiłku.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.