Projekty aktów prawnych

 • Sejm przyjął nowelę umożliwiającą zwolnienie weteranów z opłat za DPS
  Data dodania: 16.09.2017

  Sejm przyjął nowelę umożliwiającą zwolnienie weteranów z opłat za DPS

  Możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia weteranów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zakłada nowelizacja ustawy, przyjęta 15 września przez Sejm. Celem noweli ma być wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować.

 • O spółdzielniach socjalnych w Sejmie
  Data dodania: 15.09.2017

  O spółdzielniach socjalnych w Sejmie

  Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia– to zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. 14 września odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie.

 • Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych
  Data dodania: 10.08.2017

  Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych

  ...zapowiedziała 9 sierpnia podczas konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Będzie to jeden z elementów realizacji programu „Za życiem" i ustawy o pomocy społecznej.

 • MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych
  Data dodania: 21.07.2017

  MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

  Resort rozwoju przedstawił projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak przekonują projektodawcy, proponowane regulacje mogą dotyczyć w sumie nawet 2 mln przedsiębiorstw i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

 • Projekt zmian w ustawie o języku migowym ze wsparciem NIK
  Data dodania: 10.07.2017

  Projekt zmian w ustawie o języku migowym ze wsparciem NIK

  W urzędach, różnych instytucjach użyteczności publicznej takich jak: ZUS, policja, urzędy skarbowe itp. – jak wykazała NIK, po przeprowadzonej kontroli w 60 takich placówkach – jest bardzo niski poziom realizacji przepisów ustawy o języku migowym.

 • Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej
  Data dodania: 08.07.2017

  Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej

  W 2015 roku do szkół, placówek edukacyjnych wprowadzono rozporządzeniem ministra edukacji tzw. edukację antydyskryminacyjną, mającą na celu m.in. walkę z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie i wyznanie.

 • Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"
  Data dodania: 23.06.2017

  Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych 14 czerwca przez Radę Ministrów. Są one związane są z realizacją programu „Za życiem". 22 czerwca Sejm uchwalił bez poprawek rządowe przedłożenie ws. realizacji tego programu.

 • Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi
  Data dodania: 22.06.2017

  Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi

  Sejm uchwalił 22 czerwca ustawę, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi - będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza; surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

 • Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?
  Data dodania: 19.06.2017

  Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?

  Przygotowano projekt ustawy, który zakłada "obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju...

 • Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością
  Data dodania: 16.06.2017

  Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością

  Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało ponownie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trzy projekty rozporządzeń dotyczących edukacji dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla wiceminister edukacji Marzena Machałek projekty te trzeba czytać łącznie.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON