Projekty aktów prawnych

 • Leki na receptę z internetowej apteki tylko dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 18.07.2018

  Leki na receptę z internetowej apteki tylko dla niepełnosprawnych

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły kupować przez internet leki wystawiane na e-receptę.

 • Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK
  Data dodania: 18.07.2018

  Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK

  Na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej 17 lipca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował, że międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem dotyczącym systemu orzekania o niepełnosprawności.

 • Senat za wzrostem nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r.
  Data dodania: 16.07.2018

  Senat za wzrostem nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r.

  Senat przyjął 13 lipca bez poprawek ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w roku 2025.

 • Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym
  Data dodania: 28.06.2018

  Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym

  27 czerwca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, dotyczące mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Senat przyjął nowelę ustawy o rehabilitacji bez poprawek
  Data dodania: 17.05.2018

  Senat przyjął nowelę ustawy o rehabilitacji bez poprawek

  11 maja do Senatu wpłynęła ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 16 maja Senat, w godzinach wieczornych, głosował nad nowelizacją przepisów tej ustawy. 

 • Propozycja wzrostu kwot świadczeń związanych z niepełnosprawnością
  Data dodania: 16.05.2018

  Propozycja wzrostu kwot świadczeń związanych z niepełnosprawnością

  Mają wzrosnąć kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne jako dorośli. Informację o rządowych propozycjach wzrostu tych kwot przekazała wieczorem 15 maja Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 • Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Data dodania: 11.05.2018

  Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrywała 10 maja dwie ustawy: o  szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ustawę o rencie socjalnej. 

 • Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ
  Data dodania: 11.05.2018

  Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ

  10 maja Sejm uchwalił nowelę ustawy, która m.in. zwiększa wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej. Projekt jest elementem realizacji programu „Za życiem”.

 • Sejm ucwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Data dodania: 09.05.2018

  Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  Na posiedzeniu 9 maja Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pierwsza z nich podnosi rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Druga z nich wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej,...

 • Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie
  Data dodania: 02.05.2018

  Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie

  Klub PiS złożył 30 kwietnia w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który wcześniej został zaprezentowany protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka Joanna Kopcińska.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.