Projekty aktów prawnych

 • Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu solidarnościowym
  Data dodania: 19.09.2018

  Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu solidarnościowym

  18 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • Konsultacje dotyczące rozporządzenia ws. udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych
  Data dodania: 30.07.2018

  Konsultacje dotyczące rozporządzenia ws. udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.

 • Leki na receptę z internetowej apteki tylko dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 18.07.2018

  Leki na receptę z internetowej apteki tylko dla niepełnosprawnych

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły kupować przez internet leki wystawiane na e-receptę.

 • Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK
  Data dodania: 18.07.2018

  Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK

  Na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej 17 lipca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował, że międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem dotyczącym systemu orzekania o niepełnosprawności.

 • Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
  Data dodania: 16.07.2018

  Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  13 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Funduszu Solidarnościowym opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 • Korzystne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta
  Data dodania: 16.07.2018

  Korzystne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta

  13 lipca Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wprowadza on zakaz pobierania przez szpitale opłat od rodziców i opiekunów za przebywanie z dzieckiem lub osobą w  znacznym stopniu niepełnosprawną.

 • Senat za wzrostem nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r.
  Data dodania: 16.07.2018

  Senat za wzrostem nakładów na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r.

  Senat przyjął 13 lipca bez poprawek ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w roku 2025.

 • Włączanie wyłączonych - czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich
  Data dodania: 12.07.2018

  Włączanie wyłączonych - czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich

  Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która 12 lipca trafiła do konsultacji społecznych. Pełna dostępność stron i serwisów nie tylko administracji rządowej, ale i samorządów (JST) ma zostać osiągnięta najpóźniej w 2020 roku. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest...

 • Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym
  Data dodania: 28.06.2018

  Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym

  27 czerwca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, dotyczące mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Senat przyjął nowelę ustawy o rehabilitacji bez poprawek
  Data dodania: 17.05.2018

  Senat przyjął nowelę ustawy o rehabilitacji bez poprawek

  11 maja do Senatu wpłynęła ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 16 maja Senat, w godzinach wieczornych, głosował nad nowelizacją przepisów tej ustawy. 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.