Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 28.06.2011

  Status quo w PFRON do 2015 roku - orzekli posłowie

  Na stronach sejmowych umieszczono poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (klubu PSL) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (klubu PO).

 • Data dodania: 26.06.2011

  Projekt wniosku o ratyfikację Konwencji gotowy

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu prac nad projektem wniosku o ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Wszystkie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP MPiPS. (

 • Milowy krok w dostępie do urn wyborczych
  Data dodania: 01.06.2011

  Milowy krok w dostępie do urn wyborczych

  27 maja br. Sejm przyjął ustawę o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Teraz ustawą zajmie się Senat.

 • Data dodania: 19.05.2011

  Zatrudnienie w służbie publicznej nie może stanowić zabezpieczenia czyjejkolwiek egzystencji

  Od półtora roku trwają prace nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje, że jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc. to spośród kandydatów na urzędnika osoba niepełnosprawna będzie miała pierwszeństwo w...

 • Data dodania: 14.04.2011

  Głuchoślepota - aspekt medyczny, czy funkcjonalny?

  Parlament Europejski 7 lat temu - 13 kwietnia 2004 r. - uchwalił Deklarację Praw Osób Głuchoniewidomych, zalecając państwom członkowskim UE, aby w swoich systemach prawnych uznały głuchoślepotę jako odrębny rodzaj niepełnosprawności. Zrobiło to już wiele krajów.

 • Data dodania: 22.02.2011

  Projekty nowych rozporządzeń

  22 lutego 2011 r. na stronie MPiPS opublikowano projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, przedstawiamy je poniżej.

 • Data dodania: 10.02.2011

  Turnusy jednak bez podatku VAT!

  Jak już informowaliśmy na początku tego roku, ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został uchylony załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od tej daniny. W wyniku tych zmian od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od tego...

 • Data dodania: 03.01.2011

  Kolejne założenia do projektu ustawy o języku migowym

  W ostatni dzień starego 2010 roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało na swojej stronie internetowej kolejny projekt założeń z dnia 30 grudnia 2010 roku do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.

 • Data dodania: 19.12.2010

  Projekty rozporządzeń

  Na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowano 9 projektów rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w związku ze znowelizowaną ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 01.12.2010

  Będzie więcej niepełnosprawnych w urzędach

  Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw stwarza szansę zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.