Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 02.11.2010

  Nowela ustawy o rehabilitacji przyjęta przez Sejm i senacką KRiPS

  29 października br. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą ustawę o rehabilitacji i skierował ją do Senatu (druk senacki nr 1024, do pobrania poniżej). Z 400 posłów, którzy uczestniczyli w głosowaniu za przyjęciem głosowało 217, przeciw 4, a wstrzymało się od głosu 179.

 • Data dodania: 25.10.2010

  Proces nowelizacji ustawy o rehabilitacji trwa

  Poniżej jest do pobrania sejmowy druk nr 3454A, będący Dodatkowym Sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), po rozpatrzeniu poprawek w dniu 21 października 2010 r. Zawiera...

 • Data dodania: 20.10.2010

  Komunikat KRAZON nr 11/2010 z dnia 18 października 2010 r.

  W dniu 14 października 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON). Posiedzenie poświęcone było uzgodnieniu dalszych działań organizacji członkowskich KRAZON wobec propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji (...) zawartych w sprawozdaniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy...

 • Data dodania: 13.10.2010

  Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

  Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3454)Do pobrania: Sprawozdanie Komisji ...

 • Data dodania: 07.10.2010

  Ruszył proces nowelizujący ustawę o rehabilitacji

  Po wakacyjnej przerwie, 22 września br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3292). Założenia projektu przedstawił poseł sprawozdawca Marek Plura. Po krótkich oświadczeniach...

 • Data dodania: 12.09.2010

  Renta z kapitału, dorabianie bez limitu

  Na przełomie września i października br. do Sejmu ma trafić rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Data dodania: 31.08.2010

  Sporne świadczenie

  Osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł. Jednak organy pomocy społecznej powołując się na art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odmawiają przyznania tego świadczenia małżonkowi osoby z...

 • Data dodania: 16.08.2010

  Projekt rozporządzenia dotyczącego likwidacji skutków powodzi

  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (projekt z dnia 10 sierpnia 2010 r.) został opublikowany 16.08.2010 r. na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych....

 • Data dodania: 09.08.2010

  Projekt noweli w UOKiK i konsultacje społeczne

  Poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (druk sejmowy nr 3292) został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczy bowiem wydatków ze środków publicznych.

 • Data dodania: 09.08.2010

  Powstał projekt założeń „migówki"

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) opublikowało na swojej stronie internetowej pełną wersję projektu założeń do Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.