Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 16.08.2010

  Projekt rozporządzenia dotyczącego likwidacji skutków powodzi

  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (projekt z dnia 10 sierpnia 2010 r.) został opublikowany 16.08.2010 r. na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych....

 • Data dodania: 09.08.2010

  Projekt noweli w UOKiK i konsultacje społeczne

  Poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (druk sejmowy nr 3292) został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczy bowiem wydatków ze środków publicznych.

 • Data dodania: 09.08.2010

  Powstał projekt założeń „migówki"

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) opublikowało na swojej stronie internetowej pełną wersję projektu założeń do Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się.

 • Data dodania: 25.07.2010

  Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 21 lipca 2010 roku

  23 lipca 2010 r. został przekazany do Laski Marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dnia 21 lipca br. Został on wypracowany przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i przyjęty na jego ostatnim posiedzeniu.

 • Data dodania: 18.07.2010

  Czy będą zmiany w systemie emerytalno-rentowym?

  Minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak chce po wakacjach skierować pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Data dodania: 10.06.2010

  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

  8 czerwca br. odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów konferencja prasowa, na której zaprezentowano przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (tekst projektu poniżej).

 • Data dodania: 11.02.2010

  Nowe założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

  10 lutego 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano kolejne założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, datowane na 22 czerwca 2009 r. Poprzednie założenia, datowane na 5 marca 2009 r., zostały usunięte z...

 • Data dodania: 17.12.2009

  Projekt rozporządzenia MPiPS z 15.12.2009 r

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 15 grudnia br. ogłosiło projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (projekt z dnia 15 grudnia 2009 r.)

 • Data dodania: 06.11.2009

  Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich?

  Rodzice walczący o niepełnosprawne dzieci (chyba) odnieśli sukces. Liczne pikiety i prośby w sprawie zniesienia progu dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne w końcu zostały wysłuchane.

 • Data dodania: 03.11.2009

  Wybory z pełnomocnikiem

  Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i po 75. roku życia będą mogły głosować za pośrednictwem pełnomocnika, a wybory będą trwały dwa dni.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.