Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 14.04.2011

  Głuchoślepota - aspekt medyczny, czy funkcjonalny?

  Parlament Europejski 7 lat temu - 13 kwietnia 2004 r. - uchwalił Deklarację Praw Osób Głuchoniewidomych, zalecając państwom członkowskim UE, aby w swoich systemach prawnych uznały głuchoślepotę jako odrębny rodzaj niepełnosprawności. Zrobiło to już wiele krajów.

 • Data dodania: 22.02.2011

  Projekty nowych rozporządzeń

  22 lutego 2011 r. na stronie MPiPS opublikowano projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, przedstawiamy je poniżej.

 • Data dodania: 10.02.2011

  Turnusy jednak bez podatku VAT!

  Jak już informowaliśmy na początku tego roku, ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został uchylony załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od tej daniny. W wyniku tych zmian od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od tego...

 • Data dodania: 03.01.2011

  Kolejne założenia do projektu ustawy o języku migowym

  W ostatni dzień starego 2010 roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało na swojej stronie internetowej kolejny projekt założeń z dnia 30 grudnia 2010 roku do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.

 • Data dodania: 19.12.2010

  Projekty rozporządzeń

  Na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowano 9 projektów rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w związku ze znowelizowaną ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 01.12.2010

  Będzie więcej niepełnosprawnych w urzędach

  Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw stwarza szansę zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

 • Data dodania: 02.11.2010

  Nowela ustawy o rehabilitacji przyjęta przez Sejm i senacką KRiPS

  29 października br. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą ustawę o rehabilitacji i skierował ją do Senatu (druk senacki nr 1024, do pobrania poniżej). Z 400 posłów, którzy uczestniczyli w głosowaniu za przyjęciem głosowało 217, przeciw 4, a wstrzymało się od głosu 179.

 • Data dodania: 25.10.2010

  Proces nowelizacji ustawy o rehabilitacji trwa

  Poniżej jest do pobrania sejmowy druk nr 3454A, będący Dodatkowym Sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292), po rozpatrzeniu poprawek w dniu 21 października 2010 r. Zawiera...

 • Data dodania: 20.10.2010

  Komunikat KRAZON nr 11/2010 z dnia 18 października 2010 r.

  W dniu 14 października 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON). Posiedzenie poświęcone było uzgodnieniu dalszych działań organizacji członkowskich KRAZON wobec propozycji zmian w ustawie o rehabilitacji (...) zawartych w sprawozdaniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk sejmowy...

 • Data dodania: 13.10.2010

  Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

  Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3454)Do pobrania: Sprawozdanie Komisji ...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.