Projekty aktów prawnych

 • Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej
  Data dodania: 08.07.2017

  Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej

  W 2015 roku do szkół, placówek edukacyjnych wprowadzono rozporządzeniem ministra edukacji tzw. edukację antydyskryminacyjną, mającą na celu m.in. walkę z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie i wyznanie.

 • Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"
  Data dodania: 23.06.2017

  Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych 14 czerwca przez Radę Ministrów. Są one związane są z realizacją programu „Za życiem". 22 czerwca Sejm uchwalił bez poprawek rządowe przedłożenie ws. realizacji tego programu.

 • Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi
  Data dodania: 22.06.2017

  Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi

  Sejm uchwalił 22 czerwca ustawę, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi - będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza; surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

 • Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?
  Data dodania: 19.06.2017

  Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?

  Przygotowano projekt ustawy, który zakłada "obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju...

 • Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością
  Data dodania: 16.06.2017

  Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością

  Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało ponownie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trzy projekty rozporządzeń dotyczących edukacji dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla wiceminister edukacji Marzena Machałek projekty te trzeba czytać łącznie.

 • „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich"
  Data dodania: 10.06.2017

  „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich"

  Jak wypracować skuteczne europejskie rozwiązania, które zwiększą dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami? Między innymi na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich" zorganizowanej 9 czerwca przez europosłów Marka Plurę i Krzysztofa Hetmana.

 • Projekty ws. edukacji dzieci z niepełno sprawnościami wkrótce wrócą do konsultacji
  Data dodania: 27.05.2017

  Projekty ws. edukacji dzieci z niepełno sprawnościami wkrótce wrócą do konsultacji

  Ministerstwo Edukacji chce, by w najbliższych dwóch tygodniach do konsultacji społecznych ponownie trafiły trzy rozporządzenia ws. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami - poinformowała PAP naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych MEN Elżbieta Neroj.

 • Senat proponuje zwiększenie czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 17.05.2017

  Senat proponuje zwiększenie czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

  Senat zaproponował 17 maja, aby od 2022 r. co najmniej 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programów telewizyjnych, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie taki obowiązek dotyczy 10 proc. kwartalnego nadawania programu.

 • Zła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  Data dodania: 12.05.2017

  Zła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wejdzie w życie z niejasnymi, bardzo groźnymi dla przedsiębiorców przepisami – Sejm przyjął senackie poprawki i skierował ją do podpisu prezydenta RP. W trakcie prac nad ustawą nie zostały należycie przeprowadzone konsultacje społeczne, a wprowadzone regulacje naruszają kompetencje zarezerwowane dla...

 • Na terapie ratunkowe NFZ przeznaczy ok. 10 mln rocznie
  Data dodania: 29.04.2017

  Na terapie ratunkowe NFZ przeznaczy ok. 10 mln rocznie

  NFZ przeznaczy ok. 10 mln rocznie na zakup dostępnych w Polsce, ale niefinansowanych ze środków publicznych leków dla ciężko chorych pacjentów - poinformował PAP wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Zaznaczył, że dokładny koszt takiej refundacji będzie zależał od potrzeb pacjentów.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON