Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 07.10.2010

  Ruszył proces nowelizujący ustawę o rehabilitacji

  Po wakacyjnej przerwie, 22 września br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3292). Założenia projektu przedstawił poseł sprawozdawca Marek Plura. Po krótkich oświadczeniach...

 • Data dodania: 12.09.2010

  Renta z kapitału, dorabianie bez limitu

  Na przełomie września i października br. do Sejmu ma trafić rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Data dodania: 31.08.2010

  Sporne świadczenie

  Osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł. Jednak organy pomocy społecznej powołując się na art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odmawiają przyznania tego świadczenia małżonkowi osoby z...

 • Data dodania: 16.08.2010

  Projekt rozporządzenia dotyczącego likwidacji skutków powodzi

  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (projekt z dnia 10 sierpnia 2010 r.) został opublikowany 16.08.2010 r. na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych....

 • Data dodania: 09.08.2010

  Projekt noweli w UOKiK i konsultacje społeczne

  Poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji (druk sejmowy nr 3292) został skierowany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczy bowiem wydatków ze środków publicznych.

 • Data dodania: 09.08.2010

  Powstał projekt założeń „migówki"

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) opublikowało na swojej stronie internetowej pełną wersję projektu założeń do Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się.

 • Data dodania: 25.07.2010

  Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 21 lipca 2010 roku

  23 lipca 2010 r. został przekazany do Laski Marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dnia 21 lipca br. Został on wypracowany przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i przyjęty na jego ostatnim posiedzeniu.

 • Data dodania: 18.07.2010

  Czy będą zmiany w systemie emerytalno-rentowym?

  Minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak chce po wakacjach skierować pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Data dodania: 10.06.2010

  Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

  8 czerwca br. odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów konferencja prasowa, na której zaprezentowano przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (tekst projektu poniżej).

 • Data dodania: 11.02.2010

  Nowe założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

  10 lutego 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano kolejne założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, datowane na 22 czerwca 2009 r. Poprzednie założenia, datowane na 5 marca 2009 r., zostały usunięte z...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.