Projekty aktów prawnych

 • Data dodania: 20.03.2009

  Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji

  13 marca br. na stronie internetowej Biura Pełnomocnika rządu ukazały się Założenia do ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabiiltacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r.  Nr 14 poz. 92 z późn. zm.). Data publikacji: 20.03.2009 r.

 • Data dodania: 19.03.2009

  Senatorowie wycofali poparcie dla wyższych składek na PFRON

  Senatorowie wycofali we wtorek (17 marca 2009 r. - dop. red. NS) poparcie dla planu podwyższenia o 20 proc. miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy jednoczesnym wprowadzeniu możliwości zaliczenia ich w koszty podatkowe.

 • Data dodania: 27.02.2009

  Rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) jest głównym realizatorem, we współpracy z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON), projektu dwóch ciekawych kampanii społecznych: „Kampania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji...

 • Data dodania: 17.10.2008

  Rada Ministrów zmieniła przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych

  14 października Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 07.10.2008

  Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Na posiedzeniu w dniu 30 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Data dodania: 18.09.2008

  Od nowego roku renciści dorobią bez żadnych ograniczeń

  ZUS będzie obliczał od stycznia renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie wysokości zgromadzonego przez ubezpieczonego kapitału na emeryturę.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.