Opinie, komentarze

 • Data dodania: 16.02.2010

  Niepełnosprawny na lotnisku

  W portach lotniczych i na pokładzie samolotu winna być zapewniona pomoc osobom niepełnosprawnym, bez ponoszenia przez nie dodatkowych opłat. Tak rozumiana pomoc powinna umożliwić przemieszczanie się wraz z wejściem na pokład i zejściem z pokładu samolotu.

 • Data dodania: 16.02.2010

  Pułapki ulgi rehabilitacyjnej

  Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot odpłatnego, koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: każdej osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, a osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 -...

 • Data dodania: 10.02.2010

  Jaki termin ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych?

  3 lutego 2010 roku rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski wystosował do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy prośbę o informację o wynikach przeglądu ustawodawstwa krajowego oraz przeprowadzonych analiz skutków ekonomicznych związanych z koniecznością przyjęcia nowych rozwiązań prawnych...

 • Data dodania: 08.02.2010

  PFRON potrzebuje zmian, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych

    - Obniżka dopłat do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, czy też skrócenie czasu pobierania dopłat do pensji, powinny być ostatecznością. Aby ratować finanse Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

 • Data dodania: 29.01.2010

  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 roku

  W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i do jego Biura, dotyczącymi zmian systemowych w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian dotyczących ewentualnego ograniczenia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego...

 • Data dodania: 19.10.2009

  Interwencja KIG-R u ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego

  16 października 2009 r. KIG-R przekazała ministrowi finansów Janowi Vincent-Rostowskiemu opinię, w której stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu zapisów projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, w części dotyczącej budżetu PFRON oraz w sprawie projektowanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 04.09.2009

  Zmiana prawa o stowarzyszeniach?

  20 lat temu Sejm uchwalił ustawę o stowarzyszeniach. Obecnie okazuje się, że wymagana polskim prawem rejestracja stowarzyszeń sprzeczna jest z prawem Unii Europejskiej. Stowarzyszenie mogą założyć tylko obywatele polscy. Nie mogą go założyć cudzoziemcy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce, co praktycznie uniemożliwia tworzenie...

 • Data dodania: 16.07.2009

  Interwencja w sprawie zwiększenia limitu kwoty de minimis do 500 tys. euro

  Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna i Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 14 lipca br. przekazały Jolancie Fedak – minister pracy i polityki społecznej pismo wnoszące o pilne spowodowanie wdrożenia w krajowym systemie prawnym programu umożliwiającego skorzystanie z pomocy de minimis do wysokości 500 tys. euro.

 • Data dodania: 19.06.2009

  Informacja w sprawie stosowania art. 32 ustawy o rehabilitacji

  17 czerwca br. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych umieszczona została informacja w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Data publikacji: 19.06.2009 r....

 • Data dodania: 13.05.2009

  Psów wprowadzać nie wolno

  Ten powszechnie znany napis spotykany w urzędach, sklepach, restauracjach, doczekał się na pozór drobnej modyfikacji - „za wyjątkiem...". W Sejmie zakończyły się prace posłów z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (KPSiR) nad projektem ustawy normującej prawa niepełnosprawnych poruszających się w towarzystwie psa przewodnika, a jej wejście w życie będzie...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.