Opinie, komentarze

 • Data dodania: 09.05.2010

  Potęga 1%, czyli duży może więcej...

  Niby wszystko w porządku - formalnie i prawnie. A jednak coś tu nie gra...

 • Data dodania: 19.04.2010

  Łatwiej o świadczenie pielęgnacyjne

  Obowiązujące od stycznia nowe przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych spowodowały wzrost liczby osób, którym je przyznano.

 • Data dodania: 18.04.2010

  Bezpłatne porady prawne bez podatku VAT

  Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie darmowej pomocy prawnej.

 • Data dodania: 04.03.2010

  Jednak SMS bez VAT?

  Organizacje, które założyły koalicję „SMS bez VAT" - o czym informowaliśmy w wakacyjnym numerze „NS" - wpłynęły na zniesienie podatku VAT od krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych na cele charytatywne.  Konsultacje jeszcze trwają, ale premier Donald Tusk po spotkaniu z przedstawicielami 30...

 • Data dodania: 28.02.2010

  Polityka podatkowa stymuluje wzrost pomocy

  Zmiany w prawie na początku 2009 roku umożliwiły producentom przekazywanie produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności odprowadzania podatku VAT.

 • Data dodania: 16.02.2010

  Niepełnosprawny na lotnisku

  W portach lotniczych i na pokładzie samolotu winna być zapewniona pomoc osobom niepełnosprawnym, bez ponoszenia przez nie dodatkowych opłat. Tak rozumiana pomoc powinna umożliwić przemieszczanie się wraz z wejściem na pokład i zejściem z pokładu samolotu.

 • Data dodania: 16.02.2010

  Pułapki ulgi rehabilitacyjnej

  Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot odpłatnego, koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: każdej osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, a osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 -...

 • Data dodania: 10.02.2010

  Jaki termin ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych?

  3 lutego 2010 roku rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski wystosował do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy prośbę o informację o wynikach przeglądu ustawodawstwa krajowego oraz przeprowadzonych analiz skutków ekonomicznych związanych z koniecznością przyjęcia nowych rozwiązań prawnych...

 • Data dodania: 08.02.2010

  PFRON potrzebuje zmian, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych

    - Obniżka dopłat do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, czy też skrócenie czasu pobierania dopłat do pensji, powinny być ostatecznością. Aby ratować finanse Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

 • Data dodania: 29.01.2010

  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 roku

  W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i do jego Biura, dotyczącymi zmian systemowych w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian dotyczących ewentualnego ograniczenia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.