Opinie, komentarze

 • Data dodania: 29.01.2010

  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 roku

  W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i do jego Biura, dotyczącymi zmian systemowych w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian dotyczących ewentualnego ograniczenia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego...

 • Data dodania: 19.10.2009

  Interwencja KIG-R u ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego

  16 października 2009 r. KIG-R przekazała ministrowi finansów Janowi Vincent-Rostowskiemu opinię, w której stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu zapisów projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, w części dotyczącej budżetu PFRON oraz w sprawie projektowanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 04.09.2009

  Zmiana prawa o stowarzyszeniach?

  20 lat temu Sejm uchwalił ustawę o stowarzyszeniach. Obecnie okazuje się, że wymagana polskim prawem rejestracja stowarzyszeń sprzeczna jest z prawem Unii Europejskiej. Stowarzyszenie mogą założyć tylko obywatele polscy. Nie mogą go założyć cudzoziemcy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce, co praktycznie uniemożliwia tworzenie...

 • Data dodania: 16.07.2009

  Interwencja w sprawie zwiększenia limitu kwoty de minimis do 500 tys. euro

  Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna i Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 14 lipca br. przekazały Jolancie Fedak – minister pracy i polityki społecznej pismo wnoszące o pilne spowodowanie wdrożenia w krajowym systemie prawnym programu umożliwiającego skorzystanie z pomocy de minimis do wysokości 500 tys. euro.

 • Data dodania: 19.06.2009

  Informacja w sprawie stosowania art. 32 ustawy o rehabilitacji

  17 czerwca br. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych umieszczona została informacja w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Data publikacji: 19.06.2009 r....

 • Data dodania: 13.05.2009

  Psów wprowadzać nie wolno

  Ten powszechnie znany napis spotykany w urzędach, sklepach, restauracjach, doczekał się na pozór drobnej modyfikacji - „za wyjątkiem...". W Sejmie zakończyły się prace posłów z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (KPSiR) nad projektem ustawy normującej prawa niepełnosprawnych poruszających się w towarzystwie psa przewodnika, a jej wejście w życie będzie...

 • Data dodania: 13.05.2009

  Wreszcie bez podatku VAT od darowizny

  To nazwisko poznała cała Polska. Waldemar Gronowski przez 16 lat prowadził piekarnię w Legnicy. Chleb, którego nie sprzedał, rozdawał miejscowym instytucjom charytatywnym, codziennie kilkaset bochenków trafiało przede wszystkim do przykościelnej stołówki. Piekarz został w 2004 roku uhonorowany przez prezydenta miasta tytułem Sponsora Roku. I od tej pory...

 • Data dodania: 13.05.2009

  Dotacja wolna od podatku

  Stwarza się szansa, aby firmy i osoby fizyczne, które zmuszone były do zapłaty podatku od pomocy uzyskanej z funduszy UE, odzyskały utracone pieniądze. Coraz częściej polskie sądy uznają, że środki unijne są wolne od podatku. Problem dotyczy środków przyznawanych w latach 2004-2006 (z możliwością ich realizacji do 2008 roku).

 • Data dodania: 26.02.2009

  Opinia KRAZON do projektu zmiany ustawy o rehabilitacji

  Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON) jest funkcjonującym od ponad 10 lat forum współdziałania wszystkich organizacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, organizacji związków zawodowych i kluczowych organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (wykaz organizacji na końcu w podpisie...

 • Data dodania: 09.09.2008

  Pracodawcy niepełnosprawnych chcą zachować przywileje

  Przedsiębiorcy, u których pracują osoby niepełnosprawne, sprzeciwiają się zasadom dofinansowania ich zatrudniania, które zaproponował rząd.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.