Opinie, komentarze

 • Odejść od opieki instytucjonalnej – apeluje RPO
  Data dodania: 21.11.2017

  Odejść od opieki instytucjonalnej – apeluje RPO

  Rzecznik praw obywatelskich wraz z 54 organizacjami społecznymi skierował Apel do prezes Rady Ministrów w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 • Co z kolizyjnym zbiegiem uprawnień do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego?
  Data dodania: 30.10.2017

  Co z kolizyjnym zbiegiem uprawnień do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego?

  Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, na wniosek osoby zainteresowanej, w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on m.in. osobie, która ukończyła 75 lat.

 • Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 13.10.2017

  Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych

  Proces kształcenia osób niepełnosprawnych, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie tworzy równych szans dla wszystkich uczestników. Kursy dla słuchaczy niepełnosprawnych różnią się w znaczący sposób od tych realizowanych dla osób pełnosprawnych. Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę warunków prowadzenia kursów oraz dostosowanie ich...

 • RPO: model opieki psychiatrycznej wymaga pilnych zmian
  Data dodania: 11.10.2017

  RPO: model opieki psychiatrycznej wymaga pilnych zmian

  Zmiana modelu opieki psychiatrycznej, zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i ochrona osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości - to obszary wymagające pilnych zmian - ocenia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

 • Strategia przed Kongresem
  Data dodania: 03.10.2017

  Strategia przed Kongresem

  28 września w Gmachu Głównym AGH w Krakowie odbył się Małopolski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. To jedno z czternastu wydarzeń poprzedzających III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie. Celem spotkań regionalnych jest m.in. konsultowanie założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

 • RPO: Niezbędny większy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami
  Data dodania: 04.09.2017

  RPO: Niezbędny większy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami

  - W debacie publicznej bardzo wiele mówi się o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, przy tej okazji nie możemy zapominać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

 • RPO uznał, że za mało informacji na temat praw człowieka znajduje się w nowej podstawie programowej
  Data dodania: 29.08.2017

  RPO uznał, że za mało informacji na temat praw człowieka znajduje się w nowej podstawie programowej

  W wystąpieniu z marca br. rzecznik praw obywatelskich zgłosił krytyczne uwagi do rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

 • Przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez VAT!
  Data dodania: 29.08.2017

  Przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez VAT!

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT usługa przewozu uczniów z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do szkół jest zwolniona z podatku VAT – jednoznacznie rozstrzygnął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 • Rodzicom chorych dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy do 60 dni w roku kalendarzowym
  Data dodania: 04.08.2017

  Rodzicom chorych dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy do 60 dni w roku kalendarzowym

  Osobom opiekującym się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy – przypominają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością
  Data dodania: 10.07.2017

  NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością

  Minister sportu i turystyki odmówił przyznania stypendium sportowego Renacie K., byłej zawodniczce kadry narodowej osób niepełnosprawnych i medalistce w kolarstwie.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.