Opinie, komentarze

 • Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi
  Data dodania: 01.08.2018

  Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi

  19 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargę mężczyzny na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające informację o jej przyczynie. Uważał, że jest to ingerencja w jego prawo do prywatności i naraża go także na niewłaściwe traktowanie w pracy. TK wydał wyrok, w którym przychylił się do stanowiska skarżącego.

 • Należy bardziej chronić kobiety z niepełnosprawnością
  Data dodania: 27.07.2018

  Należy bardziej chronić kobiety z niepełnosprawnością

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentujący europejskie społeczeństwo obywatelskie wezwał instytucje unijne i państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością. 40 mln obywatelek UE z niepełnosprawnością znajduje się w gorszej sytuacji w porównaniu z kobietami pełnosprawnymi,...

 • Masz emeryturę? Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje
  Data dodania: 14.07.2018

  Masz emeryturę? Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje

  Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę matki, opiekującej się od 30 lat niepełnosprawnym synem, na odmowę uzyskania przez nią prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ze względu na stan zdrowia swojego dziecka kobieta skorzystała w 1995 roku  z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pobierana przez nią emerytura wynosi obecnie 854...

 • Opiekunowi nie przysługuje ulga rehabilitacyjna na pobyt niepełnosprawnego w DPS
  Data dodania: 07.05.2018

  Opiekunowi nie przysługuje ulga rehabilitacyjna na pobyt niepełnosprawnego w DPS

  Z interpretacji wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wynika, że opiekun, na którego utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnością nie może odliczyć od podatku kosztów ponoszonych w związku z pobytem podopiecznego w domu pomocy społecznej.

 • Sposób wypracowania porozumienia rządu z niepełnosprawnymi budzi niepokój RPO
  Data dodania: 26.04.2018

  Sposób wypracowania porozumienia rządu z niepełnosprawnymi budzi niepokój RPO

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony kontrowersjami, jakie pojawiły się w związku ze sposobem wypracowania „porozumienia” pomiędzy Radą Ministrów a przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania „porozumienia”, określające priorytety działań państwa w celu ochrony praw tych osób, należy ocenić jako krok naprzód...

 • Dorosłe dzieci z autyzmem są… nadal dziećmi
  Data dodania: 23.03.2018

  Dorosłe dzieci z autyzmem są… nadal dziećmi

  Niskofunkcjonujące dorosłe dzieci z autyzmem, także te z niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z niepełnosprawnością intelektualną, wymagają specyficznych form pomocy i opieki przez całe życie. Biologicznie dorosłe, mentalnie  pozostają nadal dziećmi.

 • Kacper Nowakowski z synem Szymkiem (arch. domowe Nowakowskich)
  Data dodania: 13.03.2018

  Głuchy ojciec wygrał przed Trybunałem w Strasburgu

  Kacper Nowakowski z racji niedziałającego przewodu słuchowego, nie nadaje się na ojca – taka była konkluzja wyroków sądów rodzinnych w Polsce. Z powodu głuchoty nie powinien również wychodzić z nim na ulicę.

 • Wokół ulgi rehabilitacyjnej
  Data dodania: 01.03.2018

  Wokół ulgi rehabilitacyjnej

  Podczas posiedzenia sejmowej Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny (KPSiR) w ostatnich dniach lutego Urszula Rusecka (PiS), zastępca przewodniczącego komisji, rozpoczęła dyskusję nad kwestią ulgi rehabilitacyjnej, zgłaszając chęć wniesienia stosownej poprawki.

 • Prawo budowlane a prawa obywatelskie – wyrok o doniosłym znaczeniu
  Data dodania: 28.02.2018

  Prawo budowlane a prawa obywatelskie – wyrok o doniosłym znaczeniu

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego obiekty użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego należy projektować i budować w taki sposób, by osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogły z nich korzystać bez przeszkód, w poczuciu własnej wartości, godności i wolności...

 • Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!
  Data dodania: 22.02.2018

  Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!

  Od wielu lat osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu proszą o dostępną telewizję. Chcą one korzystać z jednego z podstawowych praw człowieka: dostępu do informacji i wiedzy. Uważają, że ch potrzeby nie są brane pod uwagę.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.