Opinie, komentarze

 • RPO uznał, że za mało informacji na temat praw człowieka znajduje się w nowej podstawie programowej
  Data dodania: 29.08.2017

  RPO uznał, że za mało informacji na temat praw człowieka znajduje się w nowej podstawie programowej

  W wystąpieniu z marca br. rzecznik praw obywatelskich zgłosił krytyczne uwagi do rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

 • Przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez VAT!
  Data dodania: 29.08.2017

  Przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez VAT!

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT usługa przewozu uczniów z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do szkół jest zwolniona z podatku VAT – jednoznacznie rozstrzygnął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 • Rodzicom chorych dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy do 60 dni w roku kalendarzowym
  Data dodania: 04.08.2017

  Rodzicom chorych dzieci przysługuje zasiłek opiekuńczy do 60 dni w roku kalendarzowym

  Osobom opiekującym się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy – przypominają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością
  Data dodania: 10.07.2017

  NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością

  Minister sportu i turystyki odmówił przyznania stypendium sportowego Renacie K., byłej zawodniczce kadry narodowej osób niepełnosprawnych i medalistce w kolarstwie.

 • Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej
  Data dodania: 08.07.2017

  Za i przeciw edukacji antydyskryminacyjnej

  W 2015 roku do szkół, placówek edukacyjnych wprowadzono rozporządzeniem ministra edukacji tzw. edukację antydyskryminacyjną, mającą na celu m.in. walkę z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie i wyznanie.

 • Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole – uważa Konfederacja Lewiatan
  Data dodania: 28.06.2017

  Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole – uważa Konfederacja Lewiatan

  Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością powinno być równo doceniane
  Data dodania: 13.06.2017

  Wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością powinno być równo doceniane

  Dzieci z niepełnosprawnością wymagają szczególnej ochrony ze strony państwa, dlatego rodzic zastępczy niespokrewniony z dzieckiem, rezygnując z pracy powinien otrzymywać odpowiednie wsparcie – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak w apelacji o zmiany legislacyjne, skierowanej 12 czerwca do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • Czy prawo jazdy kat. B wystarczy by prowadzić motocykl trójkołowy?
  Data dodania: 06.06.2017

  Czy prawo jazdy kat. B wystarczy by prowadzić motocykl trójkołowy?

  W ramach akcji „Poniedziałek Wolności" prowadzonej przez klub Kukiz'15, która ma poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczać biurokrację, złożono 5 czerwca projekt ustawy umożliwiający poruszanie się motocyklem trójkołowym także osobom, które od co najmniej trzech lat mają prawo jazdy kat. B. Obecnie, by prowadzić taki pojazd wymagane jest prawo...

 • „Rzeczpospolita": Sąd za brak szczepień
  Data dodania: 19.05.2017

  „Rzeczpospolita": Sąd za brak szczepień

  Są pierwsze wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich osobom, które nie szczepią dzieci - pisze "Rzeczpospolita" z 19 maja.

 • RPO w sądzie ws. praw osoby niewidomej
  Data dodania: 06.04.2017

  RPO w sądzie ws. praw osoby niewidomej

  Rzecznik praw obywatelskich stanął w obronie praw niewidomej Jolanty Kramarz, której odmówiono wizyty w krakowskim gabinecie okulistycznym, ponieważ chciała przyjść do przychodni w asyście psa przewodnika. 5 kwietnia Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza rozpoznał...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.