Prawo

 • MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych
  Data dodania: 21.07.2017

  MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

  Resort rozwoju przedstawił projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak przekonują projektodawcy, proponowane regulacje mogą dotyczyć w sumie nawet 2 mln przedsiębiorstw i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

 • Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON
  Data dodania: 17.07.2017

  Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji /.../ w deklaracjach DEK-I-u, stanowiących załącznik do dokumentów DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, składanych od dnia 1 lipca 2017 r., nie można już wykorzystywać obniżeń wpłat nabytych na zasadach...

 • Pierwszy pakiet "Za życiem"
  Data dodania: 01.07.2017

  Pierwszy pakiet "Za życiem"

  Pakiet zmian ustawowych wdrażających program „Za Życiem" został podpisany przez Prezydenta RP i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

 • Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole – uważa Konfederacja Lewiatan
  Data dodania: 28.06.2017

  Dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkole – uważa Konfederacja Lewiatan

  Dla osób objętych indywidualnym nauczaniem, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie priorytetem powinna być nauka w szkole, wraz z rówieśnikami, a tylko w szczególnych wyjątkach, na podstawie decyzji dyrektora placówki, powinna odbywać się w miejscu pobytu - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"
  Data dodania: 23.06.2017

  Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych 14 czerwca przez Radę Ministrów. Są one związane są z realizacją programu „Za życiem". 22 czerwca Sejm uchwalił bez poprawek rządowe przedłożenie ws. realizacji tego programu.

 • Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi
  Data dodania: 22.06.2017

  Sejm za ułatwieniem chorym dostępu do preparatów z konopi

  Sejm uchwalił 22 czerwca ustawę, która ma umożliwić chorym dostęp do preparatów z konopi - będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza; surowiec ma być sprowadzany z zagranicy.

 • Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?
  Data dodania: 19.06.2017

  Czy będą niższe opłaty za pojazd do egzaminu na prawo jazdy?

  Przygotowano projekt ustawy, który zakłada "obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu w przypadku, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju...

 • Rząd przyjął zmiany w związku z programem „Za życiem”
  Data dodania: 16.06.2017

  Rząd przyjął zmiany w związku z programem „Za życiem”

  Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów. Nowelizacje niektórych ustaw związane są z realizacją programu „Za życiem".

 • Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością
  Data dodania: 16.06.2017

  Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością

  Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało ponownie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trzy projekty rozporządzeń dotyczących edukacji dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla wiceminister edukacji Marzena Machałek projekty te trzeba czytać łącznie.

 • „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich”
  Data dodania: 10.06.2017

  „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich”

  Jak wypracować skuteczne europejskie rozwiązania, które zwiększą dostępność produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami? Między innymi na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Europa bez Barier - Korzyść dla Wszystkich" zorganizowanej 9 czerwca przez europosłów Marka Plurę i Krzysztofa Hetmana.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON