Prawo

 • Propozycja wzrostu kwot świadczeń związanych z niepełnosprawnością
  Data dodania: 16.05.2018

  Propozycja wzrostu kwot świadczeń związanych z niepełnosprawnością

  Mają wzrosnąć kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń dla opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne jako dorośli. Informację o rządowych propozycjach wzrostu tych kwot przekazała wieczorem 15 maja Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 • Prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Data dodania: 15.05.2018

  Prezydent podpisał dwie ustawy dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 maja dwie ustawy ważne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnych: o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz o szczególnych rozwiązaniach wspierających te osoby.

 • Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Data dodania: 11.05.2018

  Senacka komisja wniosła o przyjęcie dwóch ustaw dot. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrywała 10 maja dwie ustawy: o  szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ustawę o rencie socjalnej. 

 • Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ
  Data dodania: 11.05.2018

  Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą m.in. zmiany w działaniu WTZ

  10 maja Sejm uchwalił nowelę ustawy, która m.in. zwiększa wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, które opuściły warsztaty terapii zajęciowej. Projekt jest elementem realizacji programu „Za życiem”.

 • Sejm ucwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  Data dodania: 09.05.2018

  Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  Na posiedzeniu 9 maja Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pierwsza z nich podnosi rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Druga z nich wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej,...

 • Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie
  Data dodania: 02.05.2018

  Projekt ustawy dot. wsparcia osób ze znacznym stopniem już w Sejmie

  Klub PiS złożył 30 kwietnia w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który wcześniej został zaprezentowany protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością. Przedstawicielem wnioskodawców jest posłanka Joanna Kopcińska.

 • Sposób wypracowania porozumienia rządu z niepełnosprawnymi budzi niepokój RPO
  Data dodania: 26.04.2018

  Sposób wypracowania porozumienia rządu z niepełnosprawnymi budzi niepokój RPO

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony kontrowersjami, jakie pojawiły się w związku ze sposobem wypracowania „porozumienia” pomiędzy Radą Ministrów a przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania „porozumienia”, określające priorytety działań państwa w celu ochrony praw tych osób, należy ocenić jako krok naprzód...

 • Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w Sejmie
  Data dodania: 14.04.2018

  Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji w Sejmie

  Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny kontynuowała 11 kwietnia rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215).

 • Spółdzielnie socjalne po nowemu
  Data dodania: 09.04.2018

  Spółdzielnie socjalne po nowemu

  Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca br., to efekt uchwalonej przez parlament nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

 • Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 03.04.2018

  Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, jeśli jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.