Prawo

 • Odejść od opieki instytucjonalnej – apeluje RPO
  Data dodania: 21.11.2017

  Odejść od opieki instytucjonalnej – apeluje RPO

  Rzecznik praw obywatelskich wraz z 54 organizacjami społecznymi skierował Apel do prezes Rady Ministrów w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 • Rafalska: poprawimy bezpieczeństwo w placówkach zapewniających całodobową opiekę
  Data dodania: 08.11.2017

  Rafalska: poprawimy bezpieczeństwo w placówkach zapewniających całodobową opiekę

  Przygotowaliśmy nowelizację przepisów, które zwiększą bezpieczeństwo w placówkach zapewniających całodobową opiekę - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

 • Co z kolizyjnym zbiegiem uprawnień do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego?
  Data dodania: 30.10.2017

  Co z kolizyjnym zbiegiem uprawnień do zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego?

  Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, na wniosek osoby zainteresowanej, w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on m.in. osobie, która ukończyła 75 lat.

 • Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej
  Data dodania: 27.10.2017

  Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

  Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia - przewiduje ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, którą w piątek uchwalił Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 229 posłów, 198 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

 • Sejm za zmianą zasad przyjmowania do domów pomocy społecznej
  Data dodania: 27.10.2017

  Sejm za zmianą zasad przyjmowania do domów pomocy społecznej

  Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez zgody osoby zainteresowanej, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, będzie wymagać orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiej placówki - taki m.in. zapis wprowadza ustawa, którą 27 października uchwalił Sejm.

 • Projekt PO "Polska Seniora" - m.in. emerytury bez podatku, "czek opiekuńczy"
  Data dodania: 24.10.2017

  Projekt PO "Polska Seniora" - m.in. emerytury bez podatku, "czek opiekuńczy"

  Emerytury bez podatku, darmowe szczepienia na grypę dla seniorów, "czek opiekuńczy" i urlop wytchnieniowy dla opiekunów - to niektóre z założeń programu "Polska Seniora", który 23 października przedstawili politycy PO.

 • Senat przyjął zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur
  Data dodania: 19.10.2017

  Senat przyjął zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur

  Senat przyjął 19 pażdziernika nowelizację ustaw, która zakłada, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł.

 • Michałkiewicz: rozpoczynamy prace nad strategią dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 18.10.2017

  Michałkiewicz: rozpoczynamy prace nad strategią dla niepełnosprawnych

  Dyskusje prowadzone ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przyczynią się do tego, że przyjęte rozwiązania i propozycje będą rzeczywiście odpowiadały ich potrzebom - ocenił wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. Dodał, że rozpoczęły się prace nad strategią dla osób niepełnosprawnych.

 • Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 13.10.2017

  Propozycja zmian w finansowaniu kursów dla niepełnosprawnych

  Proces kształcenia osób niepełnosprawnych, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie tworzy równych szans dla wszystkich uczestników. Kursy dla słuchaczy niepełnosprawnych różnią się w znaczący sposób od tych realizowanych dla osób pełnosprawnych. Konfederacja Lewiatan proponuje zmianę warunków prowadzenia kursów oraz dostosowanie ich...

 • Najważniejsze projektowane zmiany prawne
  Data dodania: 11.10.2017

  Najważniejsze projektowane zmiany prawne

  Projekt z dnia 29 września 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw jest przedmiotem konsultacji społecznych.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON