Prawo

 • Wokół ulgi rehabilitacyjnej
  Data dodania: 01.03.2018

  Wokół ulgi rehabilitacyjnej

  Podczas posiedzenia sejmowej Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny (KPSiR) w ostatnich dniach lutego Urszula Rusecka (PiS), zastępca przewodniczącego komisji, rozpoczęła dyskusję nad kwestią ulgi rehabilitacyjnej, zgłaszając chęć wniesienia stosownej poprawki.

 • Prawo budowlane a prawa obywatelskie – wyrok o doniosłym znaczeniu
  Data dodania: 28.02.2018

  Prawo budowlane a prawa obywatelskie – wyrok o doniosłym znaczeniu

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego obiekty użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego należy projektować i budować w taki sposób, by osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogły z nich korzystać bez przeszkód, w poczuciu własnej wartości, godności i wolności...

 • Cel: ułatwić łączenie pracy z opieką nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi
  Data dodania: 28.02.2018

  Cel: ułatwić łączenie pracy z opieką nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi

  - Chcemy ułatwić łączenie opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami z życiem zawodowym, dlatego dzisiaj na Komitecie Społecznym Rady Ministrów omawiamy propozycje nowych rozwiązań w rządowym programie Za życiem - powiedziała 28 lutego wicepremier Beata Szydło, która kieruje jego pracami.

 • Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!
  Data dodania: 22.02.2018

  Petycja o 100 proc dostępności telewizji w ciągu 10 lat!

  Od wielu lat osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu proszą o dostępną telewizję. Chcą one korzystać z jednego z podstawowych praw człowieka: dostępu do informacji i wiedzy. Uważają, że ch potrzeby nie są brane pod uwagę.

 • Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami monitorowana przez RPO
  Data dodania: 20.02.2018

  Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami monitorowana przez RPO

  Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, który w Polsce pełni rolę niezależnego organu monitorującego wykonanie konwencji konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym pełne i równe korzystanie ze wszystkich praw człowieka.

 • Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to konieczność!
  Data dodania: 09.02.2018

  Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to konieczność!

  We wtorek, 6 lutego pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS, minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił w Sejmie informacje nt. realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych i sytuacji tychże na rynku pracy.

 • Wyrównanie świadczeń dla opiekunów – w podkomisji
  Data dodania: 07.02.2018

  Wyrównanie świadczeń dla opiekunów – w podkomisji

  6 lutego sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny skierowała projekt ustawy wyrównującej świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, opracowany przez klub Nowoczesnej, do sejmowej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.

 • Problemy z dowozem do szkół uczniów z niepełnosprawnością
  Data dodania: 05.02.2018

  Problemy z dowozem do szkół uczniów z niepełnosprawnością

  Obowiązujące prawo stanowi, że za dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół płaci gmina. Tym, których nie dowożą rodzice musi ona zapewnić transport. Podczas jazdy powinien z dziećmi być opiekun.

 • O dowozie do szkół uczniów z niepełnosprawnością
  Data dodania: 22.01.2018

  O dowozie do szkół uczniów z niepełnosprawnością

  Zgodnie z ustawą za dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół płaci gmina. Tym, których nie dowożą rodzice gmina musi zapewnić transport.

 • Negatywna opinia nt. obniżenia wieku emerytalnego dla głuchych
  Data dodania: 10.01.2018

  Negatywna opinia nt. obniżenia wieku emerytalnego dla głuchych

  Sejmowa komisja ds. petycji 9 stycznia nie uwzględniła petycji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego dla osób głuchych z ubytkiem słuchu powyżej 80 db.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.