Praca

 • 100 mln zł z UE na wsparcie osób z problemami na rynku pracy na Śląsku
  Data dodania: 06.10.2018

  100 mln zł z UE na wsparcie osób z problemami na rynku pracy na Śląsku

  Około 100 mln zł z unijnych funduszy trafi na wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych czy uzależnionych w woj. śląskim. Projekty, które zostaną zrealizowane za te pieniądze mają przyczynić się do powstania ponad 1,2 tys. miejsc pracy.

 • Nowe formularze INF-U oraz INF-1-u –od 1 października 2018 r.
  Data dodania: 01.10.2018

  Nowe formularze INF-U oraz INF-1-u –od 1 października 2018 r.

  Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON oraz nowe wzory formularzy informacji INF-U oraz INF-1-u.

 • „Lodołamacze" przyznano po raz trzynasty
  Data dodania: 28.09.2018

  "Lodołamacze" przyznano po raz trzynasty

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września odbyła się gala 13. konkursu „Lodołamacze" oraz uroczyste wręczenie nagród. Jest on adresowany do pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, a odbywa się pod honorowym patronatem Pierwszej Damy.

 • Podpisano porozumienie między RPP i PFRON
  Data dodania: 21.09.2018

  Podpisano porozumienie między RPP i PFRON

  Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich podpisali 21 września porozumienie o współpracy. Jego głównym celem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie świadomości praw...

 • Dorota Habich p.o. Prezesa Zarządu PFRON
  Data dodania: 19.09.2018

  Centralne seminarium podsumowujące

  W Warszawie 18 września miało miejsce centralne seminarium podsumowujące projekt: Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej, na którym przedstawiono także wnioski i rekomendacje z regionalnych sesji warsztatowych.

 • Czy i kiedy można zwolnić pracownika z niepełnosprawnością?
  Data dodania: 28.08.2018

  Czy i kiedy można zwolnić pracownika z niepełnosprawnością?

  Trybunał Sprawiedliwości UE 18 stycznia br. wydał wyrok w sprawie możliwości zwolnienia pracownika niepełnosprawnego z powodu częstych nieobecności. Dokładnie sprawa dotyczyła, hiszpańskiego pracownika, który posiadał stopień niepełnosprawności z tytułu otyłości i w latach 2014-2015 często przebywał na zwolnieniach lekarskich.

 • Wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
  Data dodania: 10.08.2018

  Wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych jest partnerem i współrealizatorem projektu Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 • Rekomendacje RPO dla ekspertów ONZ dot. praw osób z niepełnosprawnościami
  Data dodania: 07.08.2018

  Rekomendacje RPO dla ekspertów ONZ dot. praw osób z niepełnosprawnościami

  Jednolity system orzekania o niepełnosprawności, skupiający się na potencjale osoby, a nie na jej dysfunkcjach; zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia; prawo osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia - to część rekomendacji RPO do pełnego wdrożenia przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 • Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi
  Data dodania: 01.08.2018

  Brak możliwości zastosowania uprawnień dotyczących zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi

  19 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył skargę mężczyzny na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające informację o jej przyczynie. Uważał, że jest to ingerencja w jego prawo do prywatności i naraża go także na niewłaściwe traktowanie w pracy. TK wydał wyrok, w którym przychylił się do stanowiska skarżącego.

 • Pomoc w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością wymaga naprawy – uważa NIK
  Data dodania: 20.07.2018

  Pomoc w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością wymaga naprawy – uważa NIK

  Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.