Praca

 • Model wsparcia w środowisku pracy
  Data dodania: 11.04.2018

  Model wsparcia w środowisku pracy

  Rozpoczęto realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy," którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. 

 • Spółdzielnie socjalne po nowemu
  Data dodania: 09.04.2018

  Spółdzielnie socjalne po nowemu

  Zmiany w spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca br., to efekt uchwalonej przez parlament nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

 • Konkurs fotograficzny dotyczący pracy osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 02.04.2018

  Konkurs fotograficzny dotyczący pracy osób z niepełnosprawnością

  Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Pracujesz i chcesz podzielić się z innymi swoją historią? Adah Advertising Sp. z o.o. w Warszawie oraz Fundacja Grupy PKP z siedzibą w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym.

 • Trenerzy pracy niezastąpionym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 27.03.2018

  Trenerzy pracy niezastąpionym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością

  W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 26 marca podsumowano projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. Był on realizowany w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną...

 • Przedstawiciele Ambasadorów Zatrudnienia Wspomaganego
  Data dodania: 23.03.2018

  Centrum DZWONI nagrodziło „Jaskółkami 2018”

  Od dwunastu lat działa w Bytomiu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI) prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działając na terenie całego Śląska i Zagłębia bytomskie centrum przez 12 lat pomogło znaleźć pracę prawie 350 osobom.

 • Zdobyć i utrzymać zatrudnienie
  Data dodania: 05.03.2018

  Zdobyć i utrzymać zatrudnienie

  Zdobyli pracę, a wkrótce otrzymają wsparcie, aby ją utrzymać. Mowa o beneficjentach dwuletniego projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy", realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR).

 • Wystąpienie Doroty Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON podczas konferencji w Szamotułach
  Data dodania: 02.03.2018

  Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

  Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON podczas otwarcia konferencji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.

 • Poczta Polska laureatem konkursu na Firmę Przyjazną Niepełnosprawnym
  Data dodania: 01.03.2018

  Poczta Polska laureatem konkursu na Firmę Przyjazną Niepełnosprawnym

  Poczta Polska została laureatem konkursu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym, który po raz siódmy został zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska" oraz spółkę Impressarium. Uroczysta gala odbyła się 28 lutego.

 • Łódzki samorząd rozdysponował środki z PFRON
  Data dodania: 28.02.2018

  Łódzki samorząd rozdysponował środki z PFRON

  PFRON przekaże samorządowi Łodzi ponad 14 mln zł na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnością. 2 mln zł zostanie przeznaczone dla osób poszukujących pracy, w urzędzie jest ich zarejestrowanych ok. 2.2 tys. osób.

 • Koncepcja kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 28.02.2018

  Koncepcja kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnością

  Celem opracowania jest wprowadzenie do polskiego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami pojęcia kapitału ludzkiego (KL) wraz a zestawem pojęć i mechanizmów stosowanych w analizie i rozwoju zasobów ludzkich (do których niepełnosprawni z pewnością należą) ze wszystkimi jak się wydaje rewolucyjnymi konsekwencjami tego zabiegu.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.