Praca

 • Projekt Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej w Wielkopolsce
  Data dodania: 10.01.2019

  Projekt Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej w Wielkopolsce

  Firma szkoleniowa KDK INFO z Poznania realizuje projekt Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Wypracowywanie modelowego wsparcia w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 02.01.2019

  Wypracowywanie modelowego wsparcia w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością

  12 grudnia ub. roku odbyło się w Warszawie, zorganizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, spotkanie informacyjne na temat projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy".

 • Zwiększenie zatrudnienia to nadrzędny cel strategii
  Data dodania: 02.01.2019

  Zwiększenie zatrudnienia to nadrzędny cel strategii

  W grudniu ub. roku w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin zaprezentowano Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030.

 • Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 2250 zł brutto
  Data dodania: 29.12.2018

  Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 2250 zł brutto

  Od nowego roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. W 2019 r. najniższe pensje krajowe wzrosną do 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

 • Pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  Data dodania: 18.12.2018

  Pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

  Ostatnie dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS) potwierdzają pozytywny trend w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 • Zaproszenie do udziału w projekcie "Szansa na niezależność!"
  Data dodania: 14.12.2018

  Zaproszenie do udziału w projekcie "Szansa na niezależność!"

  Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Szansa na niezależność!"

 • Jarosław: niepełnosprawni robią domki dla dziko żyjących pszczół
  Data dodania: 12.12.2018

  Jarosław: niepełnosprawni robią domki dla dziko żyjących pszczół

  Siedem tysięcy domków-hoteli, w których zamieszkają dziko żyjące pszczoły murarki, tworzą niepełnosprawni w Jarosławiu (Podkarpackie). Drewniane domki powstają na zamówienie jednej z niemieckich sieci handlowych. Mają być gotowe do marca przyszłego roku.

 • Nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych w Zachodniopomorskiem
  Data dodania: 11.12.2018

  Nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych w Zachodniopomorskiem

  Na Pomorzu Zachodnim wkrótce będzie działać aż dziewięć zakładów aktywności zawodowej co pozwoli osiągnąć regionowi trzecią pozycję w kraju - dotychczas było to dziesiąte miejsce – jeżeli chodzi o tę formę zawodowej aktywizacji niepełnosprawnych.

 • Dwie trzecie z 7 mln Polaków z niepełnosprawnością nie ma pracy
  Data dodania: 06.12.2018

  Dwie trzecie z 7 mln Polaków z niepełnosprawnością nie ma pracy

  Według różnych szacunków liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi od 5 do ponad 7 mln. Zaledwie 28 proc. z nich jest aktywnych zawodowo, przy średniej unijnej na poziomie 40 proc. Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie bezrobocia w tej grupie jest jednym z najpilniejszych wyzwań. Podobnie jak dostęp do informacji, bo osoby te nie do końca są...

 • Terminowość kosztów płacy – zmiana od 1 stycznia 2019 r.
  Data dodania: 05.12.2018

  Terminowość kosztów płacy – zmiana od 1 stycznia 2019 r.

  PFRON przypomina, iż art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[1] stanowi, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.