Praca

 • Badanie zakładów aktywności zawodowej
  Data dodania: 30.10.2017

  Badanie zakładów aktywności zawodowej

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zostało zakończone badanie zakładów aktywności zawodowej.

 • Konferencja nt. zatrudnienia wspomaganego
  Data dodania: 24.10.2017

  Konferencja nt. zatrudnienia wspomaganego

  Zatrudnienie wspomagane jest dla naszego społeczeństwa wyzwaniem - przekonywała posłanka Bernadeta Krynicka (PiS) 23 październik na konferencji w Łomży. Jak dodała, zatrudnienie wspomagane daje szansę nie tylko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ale i ich rodzinom.

 • Gala "Jesteśmy Razem" - zamknij oczy, wejdź w świat dotyku i dźwięku
  Data dodania: 16.10.2017

  Gala "Jesteśmy Razem" - zamknij oczy, wejdź w świat dotyku i dźwięku

  - Chcemy pokazać, że to, co kiedyś było barierą, dziś nią nie jest - przyznaje Janusz Mirowski z Fundacji Szansa dla Niewidomych. 16 października w Hali Torwar odbędzie się Wielka Gala "Jesteśmy Razem" - okazja do spojrzenia na świat z perspektywy tych, którzy go nie widzą.

 • Chcemy zatrudniać, ale czy chcecie pracować?
  Data dodania: 16.10.2017

  Chcemy zatrudniać, ale czy chcecie pracować?

  6 października w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - OBPON, zatytułowana „Aktywizacja zawodowa Osób Niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów prawnych".

 • Najważniejsze projektowane zmiany prawne
  Data dodania: 11.10.2017

  Najważniejsze projektowane zmiany prawne

  Projekt z dnia 29 września 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw jest przedmiotem konsultacji społecznych.

 • Ruszyła kampania Poczty Polskiej adresowana do niepełnosprawnych
  Data dodania: 11.10.2017

  Ruszyła kampania Poczty Polskiej adresowana do niepełnosprawnych

  W Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, które mimo usilnych działań w dalszym ciągu są wykluczone z życia społecznego bądź dyskryminowane - mówiła na inauguracji kampanii "Poczta Polska bez barier" minister RPiPS Elżbieta Rafalska.

 • Krakowski Park Technologiczny wsparł ośrodki kształcące niepełnosprawnych
  Data dodania: 09.10.2017

  Krakowski Park Technologiczny wsparł ośrodki kształcące niepełnosprawnych

  Krakowski Park Technologiczny, zarządzający krakowską SSE, nawiązał współpracę z dwoma krakowskimi ośrodkami kształcącymi osoby niepełnosprawne, m.in. informatyków. Obok wsparcia finansowego, KPT zaoferował im także gotowość objęcia patronatem klas informatycznych.

 • Niepełnosprawni nie pracują m.in. z powodu ukrytej dyskryminacji
  Data dodania: 07.10.2017

  Niepełnosprawni nie pracują m.in. z powodu ukrytej dyskryminacji

  Ukryta dyskryminacja, stereotypy, pułapka rentowa, brak motywacji do pracy oraz brak ofert pracy w małych miejscowościach - to według ekspertów część powodów, dla których osoby z niepełnosprawnościami nie mogą się odnaleźć na rynku pracy.

 • Zbliża się siódma edycja „Giełdy Mocy"!
  Data dodania: 06.10.2017

  Zbliża się siódma edycja „Giełdy Mocy"!

  Giełda Mocy to wyjątkowe przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, w środowisku biznesowym i instytucjonalnym.

 • W Opolu zakończyły się konsultacje programu "Za życiem"
  Data dodania: 05.10.2017

  W Opolu zakończyły się konsultacje programu "Za życiem"

  Zmiany w Kodeksie pracy i dostosowanie terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami do potrzeb rynku pracy zapowiedzieli w Opolu przedstawiciele MRPiPS oraz PFRON. Opolszczyzna była ostatnim województwem, w którym prowadzono konsultacje programu "Za życiem".


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.