Praca

 • Utworzono kolejny ZAZ w regionie śląskim
  Data dodania: 29.06.2018

  Utworzono kolejny ZAZ w regionie śląskim

  W Chorzowie 27 czerwca otwarto Zakład Aktywności Zawodowej. Zatrudnienie znalazło w nim 22 osób z niepełnosprawnością. Placówka, powstała z inicjatywy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, to 14. ZAZ w województwie śląskim.

 • Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym
  Data dodania: 28.06.2018

  Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym

  27 czerwca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, dotyczące mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Za niekonstytucyjne uznał TK zamieszczanie informacji chorobie psychicznej w orzeczeniu
  Data dodania: 22.06.2018

  Za niekonstytucyjne uznał TK zamieszczanie informacji chorobie psychicznej w orzeczeniu

  Przepisy nakazujące wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny są niekonstytucyjne – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym 19 czerwca 2018 r.( sygn. akt SK...

 • Osoby przewlekle chore wykluczone z rynku pracy
  Data dodania: 21.06.2018

  Osoby przewlekle chore wykluczone z rynku pracy

  Praca zawodowa ma dla osób przewlekle chorych ogromne znaczenie ze względu zarówno na zwiększone potrzeby finansowe, jak i samopoczucie psychiczne. Większość pacjentów jest jednak wykluczana z rynku pracy. Ponad 70 proc. menadżerów przyznaje, że choroba może stanowić przyczynę odrzucenia kandydata – wynika z badania przeprowadzonego w ramach...

 • Spotkanie z posłankami
  Data dodania: 20.06.2018

  Pierwsza Dama rozmawiała nt. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

  Agata Kornhauser-Duda spotkała się 20 czerwca w Pałacu Prezydenckim z posłankami z Kukiz’15 Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak, by porozmawiać o aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnością.

 • Wsparcie instytucjonalne w aktywizacji zawodowej- zatrudnienie wspomagane i trener pracy
  Data dodania: 14.06.2018

  Wsparcie instytucjonalne w aktywizacji zawodowej- zatrudnienie wspomagane i trener pracy

  Drugi kwartał 2018 r. upłynął w Polsce pod hasłem „osoby niepełnosprawne”-protesty, pikiety, manifestacje, dyskusje, debaty i konferencje. 8 czerwca był pod tym względem rekordowy- 7 konferencji w Warszawie jedego dnia, o innych miastach nie wspominając. Jedna z konferencji podjęła niezwykle cenny temat – jak rozwiązać problem...

 • O zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Data dodania: 12.06.2018

  O zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

  W pięknej Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 8 czerwca odbyła się konferencja „Od wykształcenia do zatrudnienia, bariery, rozwiązania, efekty”. Jej organizatorami byli wspólnie Śląski Oddział PFRON ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP.

 • RPO o niewystarczającej pomocy osobom z niepełnosprawnościami we wchodzeniu na otwarty rynek pracy
  Data dodania: 09.06.2018

  RPO o niewystarczającej pomocy osobom z niepełnosprawnościami we wchodzeniu na otwarty rynek pracy

  Zastępca RPO Stanisław Trociuk napisał do wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda, że do Biura RPO wpływają skargi osób z niepełnosprawnościami w zakresie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 • [NIE]PEŁNOSPRAWNOŚĆ - Gala wręczenia nagród i pokaz zwycięskich filmów
  Data dodania: 08.06.2018

  [NIE]PEŁNOSPRAWNOŚĆ - Gala wręczenia nagród i pokaz zwycięskich filmów

  Zakończył się konkurs na krótki film dokumentalny [Nie]pełnosprawność, który miał opowiadać historię osoby pracującej z niepełnosprawnością W Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym (FINA) 7 czerwca odbyła się gala wręczenia nagród tego konkursu, podczas której zaprezentowane zostały wyróżnione tytuły.

 • Karolina Długosz, Ireneusz Białek i Maciej Borkowski na początku panelu
  Data dodania: 25.05.2018

  Piękno różnorodności – bogactwo czy utopia?

  Ludzie i firmy silni różnorodnością – to hasło trzeciej edycji spotkania Come CloSeR Show 2018 – wydarzenia, łączącego środowisko akademickie, biznesowe i trzeciego sektora wokół różnorodności i włączenia społecznego, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. Odbyło się ono 11 maja w Krakowie.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.