Praca

 • Trwa kampania społeczna „WidzialniPełnosprawni.pl"
  Data dodania: 07.09.2017

  Trwa kampania społeczna „WidzialniPełnosprawni.pl"

  Według różnych źródeł w Polsce może być od 4 do 7 mln osób z niepełnosprawnością. Jednie 26,8 proc. z nich jest aktywnych zawodowo.– Problemem jest przede wszystkim niska świadomość społeczna, w tym ta wśród pracodawców – mówi prezes Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek. Aby tą świadomość zmienić trwa projekt WidzialniPełnosprawni.pl,...

 • Zawodowy start w bezpiecznych warunkach
  Data dodania: 05.09.2017

  Zawodowy start w bezpiecznych warunkach

  Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne realizuje projekt „Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej". Na chętnych czekają ostatnie wolne miejsca. Program obejmuje m.in. szkolenia oraz płatne staże zawodowe. Część beneficjentów już zdobyła pracę.

 • Niepełnosprawni protestowali w Rumunii
  Data dodania: 23.08.2017

  Niepełnosprawni protestowali w Rumunii

  22 sierpnia Bukareszcie, przed budynkiem Ministerstwa Pracy odbyła się manifestacja, w której uczestniczyło ok. 200 osób z niepełnosprawnością. Demonstrowali oni przeciw zmianom, w wyniku których mogą utracić miejsca pracy.

 • Nowe procedury realizacji programu „Stabilne zatrudnienie..."
  Data dodania: 16.08.2017

  Nowe procedury realizacji programu „Stabilne zatrudnienie..."

  Celem ogólnym programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

 • Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych
  Data dodania: 10.08.2017

  Powstanie 9 ŚDS i 130 mieszkań chronionych

  ...zapowiedziała 9 sierpnia podczas konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Będzie to jeden z elementów realizacji programu „Za życiem" i ustawy o pomocy społecznej.

 • Ciągle się podnoszę
  Data dodania: 09.08.2017

  Ciągle się podnoszę

  Mały, niepozorny fizycznie, skromny , ale za to zawsze pogodny i mocny duchem . Piotr Litwin pochodzi z wielodzietnej i niezamożnej rodziny . Urodził się w Nowym Sączu. Teraz mieszka w Rzeszowie.

 • Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."
  Data dodania: 24.07.2017

  Zmiany w programie PRFON „Stabilne zatrudnienie..."

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wprowadzone zostały zmiany do programu „Stabilne zatrudnienie –osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", których celem jest uproszczenie trybu realizacji programu i wyjście naprzeciw zgłaszanym do PFRON propozycjom ułatwiającym...

 • Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy
  Data dodania: 24.07.2017

  Konkurs na wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób...

 • MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych
  Data dodania: 21.07.2017

  MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

  Resort rozwoju przedstawił projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak przekonują projektodawcy, proponowane regulacje mogą dotyczyć w sumie nawet 2 mln przedsiębiorstw i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

 • KZRSI i SN postuluje przywrócenie waloryzacji dofinansowań z SODiR
  Data dodania: 20.07.2017

  KZRSI i SN postuluje przywrócenie waloryzacji dofinansowań z SODiR

  Dyskusja w środowisku spółdzielczych zakładów pracy chronionej, która od kilku miesięcy emocjonuje przedsiębiorców, toczy się wokół tematu waloryzacji kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami z systemu SODiR.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON