Praca

 • Data dodania: 27.07.2010

  Budżet PFRON i inne dane

  Interesujące dane porównawcze opublikowała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one:

 • Data dodania: 26.07.2010

  Czy rząd unika społecznej debaty nad zmianami w ustawie o rehabilitacji?

  Komunikat KRAZON nr 4/2010 z dnia 16 lipca 2010 r.

 • Data dodania: 25.07.2010

  Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 21 lipca 2010 roku

  23 lipca 2010 r. został przekazany do Laski Marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dnia 21 lipca br. Został on wypracowany przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i przyjęty na jego ostatnim posiedzeniu.

 • Data dodania: 23.07.2010

  Pomagając przyrodzie i niepełnosprawnym...

  Być może nie chciano zatrudnić ich gdzieś indziej, być może musieliby spędzać czas, siedząc bezczynnie w domu... W Landjuweel ‘de Hoeven' osoby niepełnosprawne mają zajęcie. Pracują w ekologicznym gospodarstwie rolnym zajmującym się chowem bydła, uprawą warzyw oraz prowadzeniem niewielkiego sklepiku.

 • Data dodania: 08.07.2010

  Niewielu niepełnosprawnych w służbie publicznej

  Najwyższa Izba Kontroli na początku lipca 2010 r. przedstawiła raport z badań nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w latach 2005-2009. Badaniem objęto łącznie 46 instytucji publicznych - resortów, urzędów wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz centralę ZUS, kontrolerzy NIK sprawdzili też 118 budynków administracji pod...

 • Data dodania: 08.07.2010

  Dylemat Chorzów czy Chiny - rozstrzygnięty

  W wyremontowanych poprzemysłowych obiektach w Chorzowie Batorym 5 lipca 2010 r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby firmy Limatherm Components Sp. z o.o., wchodzącej w skład polskiej grupy kapitałowej INTROL S.A. Ma ona status zakładu pracy chronionej, zatrudnia 236 osób, z czego znaczna większość - 223 osoby posiada orzeczenie o...

 • Data dodania: 06.07.2010

  Rynek pracy nie może być jedynym źródłem finansowania zadań PFRON

  6 lipca 2010 r. w Nowym Domu Poselskim w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 05.07.2010

  Propozycje doraźnej zmiany ustawy i opinie

  Z informacji przekazywanych przez media oraz przedstawicieli resortu pracy i PFRON na spotkaniach środowiskowych wynika, że rząd planuje kolejną, doraźną nowelizację ustawy o rehabilitacji. Jej podstawowym celem ma być wygenerowanie w systemie środków na realizację zadań, na które zaczyna ich brakować.

 • Data dodania: 01.07.2010

  Kolejne warianty zmian w ustawie o rehabilitacji

  Przedstawiamy poniżej Komunikat KRAZON nr 2/2010 r. informujący o spotkaniu przedstawicieli konstytuujących Radę organizacji z ministrem Jarosławem Dudą, prezesem Zarządu PFRON Wojciechem Skibą i przedstawicielami BON. Zaprezentowano na nim m.in. kolejne warianty zmian, które strona rządowa proponuje wprowadzić w ustawie o rehabilitacji.

 • Data dodania: 01.07.2010

  Komunikat KRAZON nr 1/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.

  W dniu 17 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON).


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.