Praca

 • Data dodania: 14.01.2010

  Jubileusz HERY

  Spowite śniegiem Niepołomice gościły 7 stycznia 2010 roku uczestników jubileuszowej uroczystości 20-lecia Biura Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. W pięknej stylowej sali Zamku Królewskiego spotkali się, w bardzo kameralnej i serdecznej atmosferze, dawni i nowi przyjaciele Firmy. Zarządowi, Radzie Nadzorczej i wszystkim pracownikom...

 • Warunki zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
  Data dodania: 20.11.2009

  Warunki zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

  Wieloletnie już, polskie doświadczenia w praktycznej realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywizacji zawodowej, uprawniają do stawiania pytań o skuteczność stosowanych rozwiązań. Pomijając w tym momencie dyskusję, czy realia tzw. polskiego modelu aktywizacji zawodowej1 spełniają wszystkie warunki, jakie...

 • Data dodania: 04.11.2009

  Pracodawco - włącz korzyści

  Choć wydawać by się mogło, że o korzyściach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych powiedziano już niemal wszystko, to jednak okazuje się, że tak nie jest. Nadal bowiem wielu pracodawców po pierwsze nie zatrudnia tych osób, po drugie - jeśli decyduje się na stworzenie stanowisk dla nich przeznaczonych - to napotyka liczne problemy.

 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
  Data dodania: 20.10.2009

  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

  Instytut Spraw Publicznych przeprowadził w okresie lipiec 2008 r. – październik 2009 r. badania wśród pracodawców sektora MSP na otwartym rynku pracy, zatrudniających osoby niepełnosprawne w różnych branżach gospodarki. Łącznie zrealizowano 615 wywiadów z przedstawicielami kadry kierowniczej odpowiedzialnej za politykę personalną zakładów pracy.

 • Data dodania: 28.08.2009

  Niższe limity przychodów

    Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że od 1 września 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 924,50 zł (wobec kwoty 955 zł, jaka obowiązywała od 1 czerwca). Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej.

 • Data dodania: 20.07.2009

  Nowe zasady dofinansowań w konflikcie z celami polityki społecznej

  Poszczególne kraje europejskie ukształtowały na przestrzeni wielu, zwłaszcza ostatnich pięćdziesięciu lat, własne sposoby rozwiązywania problemów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z postępującym procesem integracji europejskiej rozwiązania w poszczególnych państwach w coraz większym stopniu dostosowywane są do ogólnoświatowych i...

 • Data dodania: 30.06.2009

  Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 42) w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do...

 • Data dodania: 13.05.2009

  Podziel się pracą

  Jak zapobiegać zwolnieniom z pracy, zwłaszcza grupowym, jak ograniczyć rosnące bezrobocie w czasach kryzysu?

 • Data dodania: 13.05.2009

  Rodacy! Do alterpracy!

  Nasz kraj nie może się poszczycić dobrym wykorzystaniem zasobów pracy, co wynika z następujących czynników: z zachęt do wczesnego przechodzenia na emeryturę, z trudnego pierwszego wejścia na rynek pracy i trudnego powrotu do pracy po przerwie, z wysokich pozapłacowych kosztów pracy, co generuje pracę „na czaro" będącą niedoskonałym substytutem...

 • Data dodania: 19.03.2009

  Nowe zasady udzielania pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy publicznej z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe formy pomocy polegające na wypłacie pracodawcom dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zostały zastąpione wyłącznie dofinansowaniem do...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.