Praca

 • Data dodania: 27.05.2010

  Propozycje resortu pracy dotyczące usuwania skutków powodzi

  26 maja MPiPS przedstawiło swoje propozycje do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

 • Data dodania: 24.05.2010

  Jaskółki - święto otrzymanej szansy

  Osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich rodziny oraz pracodawcy - to im 21 maja 2010 r. w Bytomiu oddano głos na drugiej już Gali rozdania statuetek „Jaskółki".

 • Data dodania: 19.05.2010

  Pomoc poszkodowanym w powodzi

  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak postanowiła przekazać, poza środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy ministra i...

 • Data dodania: 26.04.2010

  Informacje, które muszę przedstawić pracodawcy

  PFRON informuje, iż z dniem 5 kwietnia 2010 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 • Data dodania: 21.04.2010

  Niepełnosprawnych portret własny

  W marcu odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa „Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych". Zorganizowały ją: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. W konferencji, odbywającej się pod patronatem rzecznika praw obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego, wzięli udział m.in....

 • Data dodania: 11.04.2010

  Płatne staże dla osób niepełnosprawnych

  Parlament Europejski oferuje osobom niepełnosprawnym płatne pięciomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim.

 • Data dodania: 06.04.2010

  Równiejsze szanse w Komputroniku

  Firma Komputronik S.A. jest czołowym dostawcą sprzętu komputerowego, gospodarstwa domowego i elektroniki użytkowej. W ramach pierwszego etapu programu „Komputronik równych szans", firma zatrudniła 20 osób z niepełnosprawnością m.in. na stanowisku asystenta działu personalnego, działu marketingu, konsultanta w dziale wdrożeń obsługi klienta.

 • Data dodania: 28.03.2010

  Telepraca, czyli przełamywanie stereotypów

  W kwietniu rozpoczyna się druga edycja ogólnopolskiej kampanii świadomościowej "Telepraca* - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach".

 • Data dodania: 24.03.2010

  Tańsze dla firm szkolenia niepełnosprawnych

  Wbrew powszechnej opinii warto inwestować w szkolenia pracowników starszych i niepełnosprawnych. Dla tej m.in. grupy osób Polska Agencja Rozwoju Regionalnego obniżyła próg wkładu własnego do ich szkoleń, który przedsiębiorca winien wnieść.

 • Data dodania: 15.03.2010

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie jest kosztem

  Kwestia zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot uzyskiwanych przez prowadzących ZPCh i ZAZ z tytułu zwolnień podatkowych, tj. podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, była na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem licznych, często odmiennych, interpretacji organów skarbowych...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.