Praca

 • Data dodania: 26.02.2009

  Polecamy lekturę: Tadeusz Majewski „Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne”

  Spośród wielu publikacji wydawanych przez KIG-R na szczególną uwagę zasługuje esencjonalna, bo zaledwie 94-stronicowa pozycja autorstwa Tadeusza Majewskiego „Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne - poradnik dla pracodawców". Spróbujmy więc ocenić go właśnie z punktu widzenia postulowanego odbiorcy.

 • Data dodania: 26.02.2009

  Tylko dwa formularze do PFRON

  Aby otrzymać dofinansowanie do płacy osób niepełnosprawnych, firmy będą składały do PFRON wniosek o wypłatę (symbol Wn-D) oraz informację o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach i stopniach niepełnosprawności pracowników. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku, a wynikają z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej....

 • Data dodania: 26.02.2009

  Biurokracja kwitnie, trudności rosną

  Niezbyt korzystnie dla pracodawców zapowiada się projekt rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków PFRON. Określa on zasady przyznawania rekompensaty z tytułu podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ZPCh będą mogły się ubiegać m.in. o dofinansowania w wysokości połowy oprocentowania...

 • Data dodania: 17.10.2008

  Nad przepaścią, czyli giełda pracy dla osób niepełnosprawnych

  Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne patrzą z niepokojem na zbliżający się koniec roku, mając nadzieję, że nie zostaną wprowadzone zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które spowodują zwalnianie tych pracowników i rezygnację ze statusu zakładów pracy chronionej.

 • Data dodania: 18.09.2008

  Osoby dorosłe z autyzmem aktywne zawodowo

  Fundacja Wspólnota Nadziei otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem" w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata.

 • Data dodania: 02.09.2008

  Droga do aktywności zawodowej

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Poznaniu przy ul. Ognik 20B niedługo obchodzi swoje 10-lecie, od tego czasu jego uczestnikami są wciąż te same osoby. Coraz trudniej będzie skierować uczestników na rynek pracy. Są coraz starsi, ich rodzice także, nawarstwiają się też nowe problemy - czyli choćby zapewnienie lokum i specjalistycznej opieki - mówi Marcin...

 • Data dodania: 18.08.2008

  Ciągle trudno o zwrot składek

  Najwcześniej we wrześniu zaczną obowiązywać prostsze zasady refundacji składek na ubezpieczenia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

 • Data dodania: 18.08.2008

  Jednak wsparcie dla wszystkich firm

  Zakłady pracy chronionej stracą na zmianie zasad udzielania pomocy niepełnosprawnym, zyska otwarty rynek. Rozliczenia mają być za to prostsze.

 • Data dodania: 18.08.2008

  O pomoc z PFRON trudno nawet prawnikom

  Renciści prowadzący firmę będą od 1 sierpnia składać jeden formularz, aby otrzymać zwrot opłaconych składek ZUS. Od stycznia zmieni się system pomocy firmom, które zatrudniają niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 18.08.2008

  PFRON dofinansuje telepracę niepełnosprawnym

  Organizacje pozarządowe otrzymają premie za znalezienie stałej pracy niepełnosprawnym. Zatrudnieni w formie telepracy będą starać się o dopłatę do zakupu m.in. sprzętu komputerowego i faksu.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.