Praca

 • Warunki zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
  Data dodania: 20.11.2009

  Warunki zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

  Wieloletnie już, polskie doświadczenia w praktycznej realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywizacji zawodowej, uprawniają do stawiania pytań o skuteczność stosowanych rozwiązań. Pomijając w tym momencie dyskusję, czy realia tzw. polskiego modelu aktywizacji zawodowej1 spełniają wszystkie warunki, jakie...

 • Data dodania: 04.11.2009

  Pracodawco - włącz korzyści

  Choć wydawać by się mogło, że o korzyściach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych powiedziano już niemal wszystko, to jednak okazuje się, że tak nie jest. Nadal bowiem wielu pracodawców po pierwsze nie zatrudnia tych osób, po drugie - jeśli decyduje się na stworzenie stanowisk dla nich przeznaczonych - to napotyka liczne problemy.

 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
  Data dodania: 20.10.2009

  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

  Instytut Spraw Publicznych przeprowadził w okresie lipiec 2008 r. – październik 2009 r. badania wśród pracodawców sektora MSP na otwartym rynku pracy, zatrudniających osoby niepełnosprawne w różnych branżach gospodarki. Łącznie zrealizowano 615 wywiadów z przedstawicielami kadry kierowniczej odpowiedzialnej za politykę personalną zakładów pracy.

 • Data dodania: 28.08.2009

  Niższe limity przychodów

    Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że od 1 września 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 924,50 zł (wobec kwoty 955 zł, jaka obowiązywała od 1 czerwca). Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej.

 • Data dodania: 20.07.2009

  Nowe zasady dofinansowań w konflikcie z celami polityki społecznej

  Poszczególne kraje europejskie ukształtowały na przestrzeni wielu, zwłaszcza ostatnich pięćdziesięciu lat, własne sposoby rozwiązywania problemów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z postępującym procesem integracji europejskiej rozwiązania w poszczególnych państwach w coraz większym stopniu dostosowywane są do ogólnoświatowych i...

 • Data dodania: 30.06.2009

  Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 42) w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do...

 • Data dodania: 13.05.2009

  Podziel się pracą

  Jak zapobiegać zwolnieniom z pracy, zwłaszcza grupowym, jak ograniczyć rosnące bezrobocie w czasach kryzysu?

 • Data dodania: 13.05.2009

  Rodacy! Do alterpracy!

  Nasz kraj nie może się poszczycić dobrym wykorzystaniem zasobów pracy, co wynika z następujących czynników: z zachęt do wczesnego przechodzenia na emeryturę, z trudnego pierwszego wejścia na rynek pracy i trudnego powrotu do pracy po przerwie, z wysokich pozapłacowych kosztów pracy, co generuje pracę „na czaro" będącą niedoskonałym substytutem...

 • Data dodania: 19.03.2009

  Nowe zasady udzielania pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy publicznej z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe formy pomocy polegające na wypłacie pracodawcom dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zostały zastąpione wyłącznie dofinansowaniem do...

 • Data dodania: 27.02.2009

  „Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych” czyli... w drodze do summy

  Jako 50. pozycja (mały jubileusz!) w serii zeszytów tematycznych Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej ukazała się - ze wszech miar godna uwagi - publikacja dr. Andrzeja Barczyńskiego poświęcona ekonomicznej stronie rehabilitacji zawodowej - zarówno w perspektywie polityki społecznej, jak i z punktu widzenia osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.