Praca

 • Data dodania: 14.08.2008

  Firmom łatwiej będzie rozliczać się z PFRON

  Pracodawcy, którzy w lipcu opłacą składki do ZUS za niepełnosprawnych pracowników, łatwiej będą mogli starać się o refundację z PFRON.

 • Data dodania: 13.08.2008

  Sok pomarańczowy z cytryny...

  Wybrzmiały już echa reklamy w kampanii realizowanej przez PFRON, gdzie pełnosprawny aktor zagrał niepełnosprawnego, który "podejmie każdą pracę", to jednak temat zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ciągle aktualny.

 • Data dodania: 13.08.2008

  Promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - dobre przykłady

  Powyższy tytuł był jednocześnie tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną, która miała miejsce 28 listopada w Hotelu Lord w Warszawie. Jakie kierunki zmian w tym zakresie należałoby zaproponować, by były skuteczne w polskich realiach? Które rozwiązania naszych europejskich sąsiadów zaszczepić...

 • Data dodania: 13.08.2008

  Warunki chronione, czy otwarty rynek pracy?

  - na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i Konińską Izbę Gospodarczą 7 grudnia 2007 r.

 • Data dodania: 13.08.2008

  Młodzi niepełnosprawni o sobie i otoczeniu

  Prezentowaliśmy już wyniki badań specjalistów z Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu „Elastyczne formy zatrudniania - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży", tym razem omówimy następną, komplementarną do wcześniejszej, publikację podsumowującą trzy z podstawowych obszarów funkcjonowania młodych (18-29 lat) osób...

 • Data dodania: 12.08.2008

  Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

  W konferencji podsumowującej projekt o powyższym tytule realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, 12 lutego, wzięły udział trzy zespoły robocze prezentując najważniejsze wnioski ze swoich badań, a także zaproszeni goście.

 • Data dodania: 11.08.2008

  „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – co jeszcze należy zrobić?”

  Odpowiedź na pytanie postawione w temacie konferencji, która odbyła się 27 marca br., jest bardzo obszerna i podczas jednodniowej debaty trudno byłoby udzielić jej w pełni. Organizatorzy spotkania przyjęli jednak nieco inną formułę znalezienia odpowiedzi.

 • Data dodania: 22.07.2008

  Przełamywanie barier zatrudnienia – od diagnozy do strategii

  W drugiej połowie marca w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez KIG-R w ramach Projektu Partnerskiego „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", poświęcona identyfikacji przyczyn niskiej aktywności zawodowej tej grupy osób oraz możliwościom przełamywania barier zatrudnienia.

 • Centrum DZWONI w Bytomiu
  Data dodania: 22.07.2008

  Centrum DZWONI w Bytomiu

  Bytom jest jednym z dziewięciu miast w Polsce, w którym działa Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie DZWONI.

 • Nowe zasady pomocy państwa przy zatrudnianiu
  Data dodania: 18.07.2008

  Nowe zasady pomocy państwa przy zatrudnianiu

  5 czerwca br. polska delegacja rządowo-parlamentarna spotkała się w Brukseli z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia w sprawie uzyskania jasnej interpretacji oraz możliwości ewentualnej zmiany zapisów projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zasad wyłączeń blokowych w odniesieniu...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.