Praca

 • Data dodania: 27.02.2009

  „Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych” czyli... w drodze do summy

  Jako 50. pozycja (mały jubileusz!) w serii zeszytów tematycznych Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej ukazała się - ze wszech miar godna uwagi - publikacja dr. Andrzeja Barczyńskiego poświęcona ekonomicznej stronie rehabilitacji zawodowej - zarówno w perspektywie polityki społecznej, jak i z punktu widzenia osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.

 • Data dodania: 26.02.2009

  TELEPRACA: Uprawnienia telepracowników

  15 października minął rok, odkąd wolno zatrudniać telepracowników. Telepraca to specyficzna forma zatrudnienia polegająca na regularnym wykonywaniu obowiązków poza zakładem, np. w domu lub w jednostkach organizacyjnych zorganizowanych przez pracodawcę, wykorzystując przy tym środki komunikacji elektronicznej jak Internet czy telefon. Wynika to z art. 67...

 • Data dodania: 26.02.2009

  „Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych”, czyli poszukiwanie antidotum

  Bogaty pakiet zagadnień i wiele ciekawych wystąpień zawdzięczamy ubiegłorocznej konferencji Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej poświęconej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w aspekcie korzyści społecznych, co potwierdza obszerna publikacja materiałów konferencyjnych, która ukazała się nakładem Izby.

 • Data dodania: 26.02.2009

  Polecamy lekturę: Tadeusz Majewski „Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne”

  Spośród wielu publikacji wydawanych przez KIG-R na szczególną uwagę zasługuje esencjonalna, bo zaledwie 94-stronicowa pozycja autorstwa Tadeusza Majewskiego „Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne - poradnik dla pracodawców". Spróbujmy więc ocenić go właśnie z punktu widzenia postulowanego odbiorcy.

 • Data dodania: 26.02.2009

  Tylko dwa formularze do PFRON

  Aby otrzymać dofinansowanie do płacy osób niepełnosprawnych, firmy będą składały do PFRON wniosek o wypłatę (symbol Wn-D) oraz informację o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach i stopniach niepełnosprawności pracowników. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku, a wynikają z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej....

 • Data dodania: 26.02.2009

  Biurokracja kwitnie, trudności rosną

  Niezbyt korzystnie dla pracodawców zapowiada się projekt rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków PFRON. Określa on zasady przyznawania rekompensaty z tytułu podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. ZPCh będą mogły się ubiegać m.in. o dofinansowania w wysokości połowy oprocentowania...

 • Data dodania: 17.10.2008

  Nad przepaścią, czyli giełda pracy dla osób niepełnosprawnych

  Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne patrzą z niepokojem na zbliżający się koniec roku, mając nadzieję, że nie zostaną wprowadzone zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które spowodują zwalnianie tych pracowników i rezygnację ze statusu zakładów pracy chronionej.

 • Data dodania: 18.09.2008

  Osoby dorosłe z autyzmem aktywne zawodowo

  Fundacja Wspólnota Nadziei otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem" w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata.

 • Data dodania: 02.09.2008

  Droga do aktywności zawodowej

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Poznaniu przy ul. Ognik 20B niedługo obchodzi swoje 10-lecie, od tego czasu jego uczestnikami są wciąż te same osoby. Coraz trudniej będzie skierować uczestników na rynek pracy. Są coraz starsi, ich rodzice także, nawarstwiają się też nowe problemy - czyli choćby zapewnienie lokum i specjalistycznej opieki - mówi Marcin...

 • Data dodania: 18.08.2008

  Ciągle trudno o zwrot składek

  Najwcześniej we wrześniu zaczną obowiązywać prostsze zasady refundacji składek na ubezpieczenia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.