Praca

 • Data dodania: 24.03.2010

  Tańsze dla firm szkolenia niepełnosprawnych

  Wbrew powszechnej opinii warto inwestować w szkolenia pracowników starszych i niepełnosprawnych. Dla tej m.in. grupy osób Polska Agencja Rozwoju Regionalnego obniżyła próg wkładu własnego do ich szkoleń, który przedsiębiorca winien wnieść.

 • Data dodania: 15.03.2010

  Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie jest kosztem

  Kwestia zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwot uzyskiwanych przez prowadzących ZPCh i ZAZ z tytułu zwolnień podatkowych, tj. podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, była na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem licznych, często odmiennych, interpretacji organów skarbowych...

 • Data dodania: 14.03.2010

  Pracodawcy pod lupą PFRON

  Urzędnicy PFRON przeprowadzają kontrole pracodawców osób niepełnosprawnych zarówno na rynku otwartym i chronionym.

 • Data dodania: 09.03.2010

  Nie pracujące(?), ale nie bezrobotne

  Z okazji setnej rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet, matki i opiekunki dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy więcej" wystosowały apel do polskich władz o wprowadzenie zmian legislacyjnych i wdrożenie rozwiązań zapobiegających wykluczeniu tej grupy...

 • Data dodania: 07.02.2010

  Weź sprawy w swoje ręce...

  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym wespół z PFRON realizowało pilotażowy projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy", którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna osób głuchoniewidomych. Seminarium podsumowujące projekt odbyło się 27 stycznia 2010 r. w warszawskim hotelu „Gromada" pod hasłem „Weź sprawy w swoje ręce...". Uczestniczyli...

 • Mistrzowie kolarstwa szlifują formy(ę)
  Data dodania: 31.01.2010

  Mistrzowie kolarstwa szlifują formy(ę)

  W ramach programu „Różnorodność" firma Michelin Polska w Olsztynie zatrudnia kilkoro wyczynowych sportowców z niepełnosprawnością, kolarzy zajmujących czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych zawodach. Szczególnie duże możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami stwarza Zakład Produkcji Form, gdzie można pracować na siedząco, niektóre prace...

 • Data dodania: 29.01.2010

  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2010 roku

  W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i do jego Biura, dotyczącymi zmian systemowych w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian dotyczących ewentualnego ograniczenia wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego...

 • Data dodania: 27.01.2010

  Raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

  Badając dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1993 - 2009, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła raport obrazujący stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w w/w okresie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w roku 2009.

 • Data dodania: 26.01.2010

  Przestrzeń (i praca) przyjazna osobom z dysfunkcją wzroku

  Rozmowa z dr Antoniną Adamowicz-Hummel z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 • Data dodania: 14.01.2010

  Jubileusz HERY

  Spowite śniegiem Niepołomice gościły 7 stycznia 2010 roku uczestników jubileuszowej uroczystości 20-lecia Biura Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. W pięknej stylowej sali Zamku Królewskiego spotkali się, w bardzo kameralnej i serdecznej atmosferze, dawni i nowi przyjaciele Firmy. Zarządowi, Radzie Nadzorczej i wszystkim pracownikom...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.