Praca

 • Data dodania: 18.09.2008

  Osoby dorosłe z autyzmem aktywne zawodowo

  Fundacja Wspólnota Nadziei otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem" w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata.

 • Data dodania: 02.09.2008

  Droga do aktywności zawodowej

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Poznaniu przy ul. Ognik 20B niedługo obchodzi swoje 10-lecie, od tego czasu jego uczestnikami są wciąż te same osoby. Coraz trudniej będzie skierować uczestników na rynek pracy. Są coraz starsi, ich rodzice także, nawarstwiają się też nowe problemy - czyli choćby zapewnienie lokum i specjalistycznej opieki - mówi Marcin...

 • Data dodania: 18.08.2008

  Ciągle trudno o zwrot składek

  Najwcześniej we wrześniu zaczną obowiązywać prostsze zasady refundacji składek na ubezpieczenia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

 • Data dodania: 18.08.2008

  Jednak wsparcie dla wszystkich firm

  Zakłady pracy chronionej stracą na zmianie zasad udzielania pomocy niepełnosprawnym, zyska otwarty rynek. Rozliczenia mają być za to prostsze.

 • Data dodania: 18.08.2008

  O pomoc z PFRON trudno nawet prawnikom

  Renciści prowadzący firmę będą od 1 sierpnia składać jeden formularz, aby otrzymać zwrot opłaconych składek ZUS. Od stycznia zmieni się system pomocy firmom, które zatrudniają niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 18.08.2008

  PFRON dofinansuje telepracę niepełnosprawnym

  Organizacje pozarządowe otrzymają premie za znalezienie stałej pracy niepełnosprawnym. Zatrudnieni w formie telepracy będą starać się o dopłatę do zakupu m.in. sprzętu komputerowego i faksu.

 • Data dodania: 14.08.2008

  Firmom łatwiej będzie rozliczać się z PFRON

  Pracodawcy, którzy w lipcu opłacą składki do ZUS za niepełnosprawnych pracowników, łatwiej będą mogli starać się o refundację z PFRON.

 • Data dodania: 13.08.2008

  Sok pomarańczowy z cytryny...

  Wybrzmiały już echa reklamy w kampanii realizowanej przez PFRON, gdzie pełnosprawny aktor zagrał niepełnosprawnego, który "podejmie każdą pracę", to jednak temat zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ciągle aktualny.

 • Data dodania: 13.08.2008

  Promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - dobre przykłady

  Powyższy tytuł był jednocześnie tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną, która miała miejsce 28 listopada w Hotelu Lord w Warszawie. Jakie kierunki zmian w tym zakresie należałoby zaproponować, by były skuteczne w polskich realiach? Które rozwiązania naszych europejskich sąsiadów zaszczepić...

 • Data dodania: 13.08.2008

  Warunki chronione, czy otwarty rynek pracy?

  - na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i Konińską Izbę Gospodarczą 7 grudnia 2007 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.