Praca

 • Data dodania: 22.07.2008

  Przełamywanie barier zatrudnienia – od diagnozy do strategii

  W drugiej połowie marca w Warszawie odbyła się konferencja, zorganizowana przez KIG-R w ramach Projektu Partnerskiego „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", poświęcona identyfikacji przyczyn niskiej aktywności zawodowej tej grupy osób oraz możliwościom przełamywania barier zatrudnienia.

 • Centrum DZWONI w Bytomiu
  Data dodania: 22.07.2008

  Centrum DZWONI w Bytomiu

  Bytom jest jednym z dziewięciu miast w Polsce, w którym działa Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie DZWONI.

 • Nowe zasady pomocy państwa przy zatrudnianiu
  Data dodania: 18.07.2008

  Nowe zasady pomocy państwa przy zatrudnianiu

  5 czerwca br. polska delegacja rządowo-parlamentarna spotkała się w Brukseli z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia w sprawie uzyskania jasnej interpretacji oraz możliwości ewentualnej zmiany zapisów projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zasad wyłączeń blokowych w odniesieniu...

 • Data dodania: 18.07.2008

  Milionowe kary dla rządu za niepełnosprawnych

  Ministerstwa oraz urzędy centralne nie chcą zatrudniać niepełnosprawnych. Wolą płacić wielomilionowe kary na PFRON - z publicznych pieniędzy. Liczby są porażające. W zeszłym roku wszystkie ministerstwa zapłaciły z publicznych pieniędzy łącznie 6,5 mln zł obowiązkowej składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za to, że nie...

 • Data dodania: 18.07.2008

  Urzędy z pieniędzy za etaty zapłacą kary do PFRON

    Instytucje publiczne zapłacą kary za niezatrudnianie niepełnosprawnych z pieniędzy przeznaczonych m.in. na płace. Zwiększy się zatrudnienie niepełnosprawnych w administracji i zmniejszą się koszty funkcjonowania instytucji państwowych. Administracja może ograniczać wydatki związane z...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.