Aktualności

 • Ludzie sukcesu
  Data dodania: 05.04.2019

  Ludzie sukcesu

  Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w spełnianiu marzeń i sięganiu po więcej! Jest na to mnóstwo przykładów a, najlepszą egzemplifikacją są losy ośmiorga bohaterów, których łączy Fundacja PODAJ DALEJ i coś jeszcze - pomimo niepełnosprawności żyją pełnią życia i pomagają innym.

 • 110 mln zł na wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością
  Data dodania: 03.04.2019

  110 mln zł na wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

  W tym roku ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) realizowane będą m.in. usługi opiekuńcze dla tych osób oraz podpisany pod koniec lutego przez minister Elżbietę Rafalską program opieki wytchnieniowej. Na jego realizację w 2019 roku przeznaczonych zostanie 110 mln zł.

 • Niepełnosprawni manifestują przed MRPiPS
  Data dodania: 02.04.2019

  Niepełnosprawni manifestują przed MRPiPS

  2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. W 2007 r. ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie tego dnia odbyła się pikieta przeciwko wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

 • Gości wita Dariusz Starzycki wicemarszałek województwa śląskiego
  Data dodania: 02.04.2019

  Wiele wymiarów dostępności na Śląsku

  W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 29 marca odbyła się konferencja pt. „Przyjazna i dostępna przestrzeń", którą zorganizował Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie z Oddziałem Śląskim PFRON w Katowicach.

 • Organizacje pozarządowe wspierają urzędy centralne w przestrzeganiu Konwencji ONZ
  Data dodania: 01.04.2019

  Organizacje pozarządowe wspierają urzędy centralne w przestrzeganiu Konwencji ONZ

  Jak zagwarantować realizację niezbywalnych, niepodzielnych i powszechnych praw człowieka, w tym oczywiście również osób z niepełnosprawnością, wskazuje Konwencja ONZ dotycząca praw osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku.

 • „Spieszmy się kochać ludzi..."
  Data dodania: 01.04.2019

  „Spieszmy się kochać ludzi..."

  Przychodzimy, odchodzimy – przemijamy, pozostaje po nas telefon głuchy... i oczywiście jeszcze jakieś pamiątki, jakieś przedmioty zupełnie już nieważne, może trochę wspomnień. Bardzo już ważnych...

 • „Gorąco" w oświacie
  Data dodania: 01.04.2019

  „Gorąco" w oświacie

  Po raz pierwszy w historii wolnej Polski nauczyciele tak zdecydowaną i przytłaczającą większością wyrazili wolę strajku - który zapowiedziano na 8 kwietnia - w imię walki o poprawę zarobków, o godność ich zawodu. Zyskali poparcie rodziców działających w wielu formalnych i nieformalnych ruchach przeciwnych aktualnej reformie edukacji.

 • Od lewej: Tomasz Maruszewski, prof. Maciej Żukowski, Beata Dobak-Urbańska i Romuald Schmidt
  Data dodania: 01.04.2019

  Innowacyjne aplikacje i roboty wspomagają zatrudnianie

  Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – to wciąż wiodący temat w dyskusjach aranżowanych przez instytucje publiczne i reprezentantów tego środowiska. Tym razem o wdrażaniu rozwiązań niwelujących bariery oraz o tworzeniu przyjaznych miejsc pracy była mowa 28 marca, podczas konferencji naukowej pod tytułem: „Innowacje w zatrudnieniu osób...

 • Nowy wrocławski mural – przekaz, który daje nadzieję!
  Data dodania: 30.03.2019

  Nowy wrocławski mural – przekaz, który daje nadzieję!

  Ma 4,6 metra wysokości i 36 metrów szerokości. Będzie witał podróżnych na podziemnym Dworcu Wrocław, czyli dworcu autobusowym we Wrocławiu, informując, że Wrocław to miasto otwarte, które zwalcza bariery i jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. To nowy wrocławski mural.

 • Większość lokali wyborczych jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Data dodania: 29.03.2019

  Większość lokali wyborczych jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Zdecydowana większość (78 proc.) lokali wyborczych jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - poinformował 28 marca rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Uchybienia dotyczą m.in. braku odpowiedniego oznakowania, wysokich progów i śliskich posadzek.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.