Aktualności

 • Uszczelnianie art. 22 i nowe instrumenty prawne
  Data dodania: 11.03.2012

  Uszczelnianie art. 22 i nowe instrumenty prawne

  W Centrum Spółdzielczym w Warszawie-Miedzeszynie w terminie 23-24 lutego br. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zorganizował konferencję szkoleniową, będącą próbą oceny skutków dla rynku pracy osób z niepełnosprawnością kolejnych wchodzących w życie zapisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji.

 • Data dodania: 11.03.2012

  Urzędy bez wsparcia na likwidację barier

  Wiele urzędów administracji samorządowej mieści się w budynkach nie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które są zarówno klientami i pracownikami tych urzędów. Ponieważ nabór do pracy na stanowiska w samorządach jest otwarty a nie za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy to samorządy nie mają możliwości skorzystania z możliwości zwrotu...

 • Data dodania: 07.03.2012

  Projekt podziału środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2012

  Informujemy, że projekt planu finansowego PFRON na 2012 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki w łącznej wysokości 988 631 tys. zł z czego:

 • Data dodania: 05.03.2012

  Koniec z weryfikacją prawa do emerytury

  Trybunał Konstytucyjny orzekł 28 lutego 2012 r., że art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, zaufania obywateli do państwa i prawem każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego.

 • Data dodania: 04.03.2012

  Ratyfikacja konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jeszcze tej wiosny

  Jeszcze tej wiosny Polska ratyfikuje konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - zapewnił Donald Tusk po ostatnich spotkaniach podsumowujących pierwsze sto dni rządu. Premier oświadczył też, że nie widzi przeszkód, by jak najszybciej ratyfikować konwencję bioetyczną.

 • Data dodania: 01.03.2012

  Realizacja Karty Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Sejm

  Sejm przyjął informację rządu na temat realizacji w 2010 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o odrzucenie informacji zgłosił Ruch Palikota.

 • Data dodania: 29.02.2012

  Większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy

  Prawie trzy czwarte niepełnosprawnych nie pracuje; ponad połowa utrzymuje się głównie z renty - wynika z informacji rządu na temat realizacji w 2010 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. We wtorek przedstawił ją posłom wiceszef MPiPS, Jarosław Duda.

 • Data dodania: 27.02.2012

  Zadeklarowano przekazanie 86 mln z ZFRON

  Zgodnie z art. 13 nowelizacji ustawy o rehabilitacji zakłady pracy chronionej powinny do 20 stycznia br. przekazać do PFRON środki zgromadzone na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. Pochodzą one ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych...

 • Data dodania: 21.02.2012

  Projekt rozporządzenia w sprawie ZFRON

  20 lutego br. na stronie BON opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 16.02.2012

  Niepełnosprawnych w administracji więcej, ale wciąż za mało

  Obowiązująca ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej nakłada na pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych. Powinny one stanowić 6 proc. wszystkich zatrudnionych. W przypadku nie przestrzegania tego zapisu pracodawca musi wpłacić składkę/karę finansową do Państwowego Funduszu Rehabilitacji...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.