Aktualności

 • Data dodania: 29.06.2011

  Równe traktowanie przeciw dyskryminacji

  W Warszawie ruszył projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", którego celem jest stworzenie spójnego i skutecznego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach administracji. Jest to wyjątkowy projekt na skalę Unii Europejskiej.

 • Data dodania: 28.06.2011

  Status quo w PFRON do 2015 roku - orzekli posłowie

  Na stronach sejmowych umieszczono poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (klubu PSL) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (klubu PO).

 • Data dodania: 26.06.2011

  Projekt wniosku o ratyfikację Konwencji gotowy

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu prac nad projektem wniosku o ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Wszystkie dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP MPiPS. (

 • Data dodania: 21.06.2011

  Konferencja jubileuszowa - 20 lat ustawy

  16 czerwca br. w warszawskim Hotelu Jan III Sobieski odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji dwudziestolecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 1991-2011. Uchwalona przez Sejm 9 maja 1991 r. ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych była odpowiedzią na zmieniające się czasy. Powołała ona do życia PFRON, a także...

 • Data dodania: 19.06.2011

  Jednolity tekst ustawy o rehabilitacji

  W Dzienniku Ustaw RP nr 127 (poz. 721) z 20 czerwca 2011 roku ukazało się obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 16.06.2011

  Niezbędny jest dialog dotyczący polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

  7 czerwca r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat" w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KIG-R, którego rezolucję przedstawiamy poniżej.

 • Data dodania: 15.06.2011

  Podróż prawie sentymentalna

  W rozhukanym, pędzącym życiu codziennym nieczęsto mamy okazję świętować w atmosferze prawdziwie wolnej od presji czasu, wśród starych przyjaciół, serdecznych znajomych. A co najważniejsze - bez wszechobecnej polityki i politykierstwa! Niemożliwe? Bajka? Otóż, owszem, i możliwe, i wcale nie bajka!

 • Data dodania: 12.06.2011

  20 lat ustawy oraz systemu wsparcia i co dalej?

  W drugiej połowie maja pracownicy PFRON zwrócili się do mnie z prośbą o krótki materiał-opinię poświęconą 20-leciu współczesnego systemu rehabilitacji w Polsce, z próbą określenia jego perspektyw i zadań PFRON. Miał on być wykorzystany w wydaniu Biuletynu Informacyjnego BIFRON poświęconemu 20-leciu ustawy o rehabilitacji. Materiał został przygotowany i...

 • Data dodania: 05.06.2011

  „Nic trudnego dla niepełnosprawnego..."

  31 maja br. w studiu TVP Katowice odbyła się konferencja pod - nieco prowokującym - tytułem „Nic trudnego dla niepełnosprawnego, czyli jak Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby niepełnosprawne".

 • Data dodania: 02.06.2011

  Podsumowanie działań rządu i parlamentu na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007-2011

  31 maja br. w śląskim Oddziale PFRON w Katowicach odbyła się konferencja prasowa posła Marka Plury i ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Jej tytuł i temat przewodni to „Prawa obywatelskie, przestrzeń bez barier, rehabilitacja, edukacja i praca oraz wsparcie rodzin, czyli podsumowanie...


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON