Aktualności

 • Data dodania: 30.08.2010

  Niepełnosprawność - od dzieciństwa do dorosłości

  Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś" z Sandomierza zaprasza 23 września 2010 r. do udziału w konferencji naukowej „Niepełnosprawność - od dzieciństwa do dorosłości" w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu.

 • Data dodania: 29.08.2010

  Wnioski Porozumienia AUTYZM-POLSKA

  w sprawie projektu zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

 • Data dodania: 29.08.2010

  Zaproszenie na seminarium dotyczące gospodarki społecznej

  Instytut Spraw Publicznych serdecznie zaprasza na seminarium

 • Data dodania: 29.08.2010

  25-lecie DPS w Chorzowie

  Prawdziwy dom 25 sierpnia br. społeczność Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka w Chorzowie świętowała jubileusz 25-lecia jego działalności. Osoby niewidome i niedowidzące od ćwierćwiecza mają tutaj prawdziwy dom. Nie zabrakło dobrych, ciepłych słów i życzeń okolicznościowych, kwiatów i wyrazów uznania składanych na ręce...

 • Data dodania: 27.08.2010

  Komunikat PFRON w sprawie statusu wniosków Wn-D w systemie SODiR

  Stosownie do art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą znajdującemu się w trudnej sytuacji...

 • Data dodania: 25.08.2010

  Zaproszenie na konferencję

  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zaprasza na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną pt. „Ocena skutków ekonomicznych i społecznych proponowanej w projekcie poselskim (druk sejmowy nr 3292) nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych... zmniejszającej radykalnie poziom i zakres...

 • Data dodania: 16.08.2010

  Poselski projekt jest zbyt drastyczny

  Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data dodania: 16.08.2010

  Projekt rozporządzenia dotyczącego likwidacji skutków powodzi

  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (projekt z dnia 10 sierpnia 2010 r.) został opublikowany 16.08.2010 r. na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych....

 • Data dodania: 11.08.2010

  Autyzm - specyficzne potrzeby - kompleksoterapia

  Fundacja SYNAPSIS w dniach 24-26 września 2010 r. organizuje w Warszawie konferencję z udziałem wybitnych ekspertów - terapeutów z kilkunastoletnim doświadczeniem ze Stanów Zjednoczonych, na temat różnych metod i różnorodnego podejścia do terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.

 • Data dodania: 10.08.2010

  Kiedy będzie normalnie?

  Potęga telewizji jest ogromna. Jeśli w słusznej sprawie - to należy się cieszyć.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.