Aktualności

 • Data dodania: 04.04.2012

  Dostęp osób niepełnosprawnych do urzędów

  Jak wynika z danych udostępnianych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, blisko co dziesiąty Polak dotknięty jest jakąś formą niepełnosprawności. W roku 2009 liczba osób w wieku produkcyjnym z orzeczoną niepełnosprawnością wynosiła prawie 2,1 miliona.

 • Nagroda za jeden uśmiech
  Data dodania: 02.04.2012

  Nagroda za jeden uśmiech

  Monika Cetera, która w tekście "Uśmiech Steviego Wondera" opisała realizowany na terenie Jaworzna projekt „Zrób coś dla siebie - rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych wzrokowo", wygrała konkurs "Ludzka twarz EFS" w kategorii "pióro". Ten konkurs to wspólne przedsięwzięcie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Rozwoju...

 • Nadzieja ma kolor niebieski
  Data dodania: 28.03.2012

  Nadzieja ma kolor niebieski

  Zanim skończą Państwo czytać ten tekst, na świat przyjdzie około 250 dzieci. Dwoje z nich będzie miało prawdopodobnie zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm.

 • Data dodania: 27.03.2012

  Termin składania sprawozdań finansowych za 2011 rok

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie...

 • Data dodania: 27.03.2012

  Informacja o wniosku w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

  Minister Pracy i Polityki Społecznej przedłożył Radzie Ministrów wniosek o ratyfikację, za zgodą wyrażoną w ustawie, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Ministrów jest zaplanowane na 27 marca br.

 • Data dodania: 22.03.2012

  Uprzedź Uprzedzenia!

  Tego jeszcze nie było! Po raz pierwszy w Polsce młodzi aktywiści z całej Polski (czyli Ekipa Uprzedź Uprzedzenia) zaprezentują swój Manifest Uprzedź Uprzedzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i wraz z ekspertami opowiedzą dlaczego Polska powinna Ratyfikować Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych + jak można do tego doprowadzić.

 • Data dodania: 19.03.2012

  Doradcy podatkowi niepełnosprawnym

  Rusza kolejna akcja informacyjna „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym".

 • Data dodania: 14.03.2012

  Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji

  Na 13 marca 2012 r. datowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji, który poseł Marek Plura przekazał do konsultacji środowiskowym organizacjom pozarządowym.

 • Data dodania: 13.03.2012

  Z potrzeby serca...

  W krakowskim Novotelu-Bronowice na jubileuszowej XV Wystawie i Aukcji Prac Plastycznych Młodzieży i Dzieci Niepełnosprawnych „Bądźcie z nami", 12 marca br., spotkali się sponsorzy i darczyńcy z podopiecznymi Stowarzyszenia „Bądźcie z nami", autorami prac plastycznych i przedstawicielami ośrodków kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych,...

 • Ciągi komunikacyjne i informacja warunkują dostępność przestrzeni publicznej
  Data dodania: 12.03.2012

  Ciągi komunikacyjne i informacja warunkują dostępność przestrzeni publicznej

  12 marca br. w Sali Marmurowej gmachu Sejmiku Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Jak zwiększyć dostępność budynków użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej". Zostało ono zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.