Aktualności

 • Data dodania: 03.06.2012

  "Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi"

  W dniach 18-20 września 2012 r., już po raz 15, w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt.„Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi".

 • Data dodania: 01.06.2012

  Aktywny samorząd - zmiana terminów

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w związku z sygnałami świadczącymi o potrzebie wydłużenia terminów związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd", Zarząd PFRON podjął decyzję o ich zmianie.

 • Chorzów miastem otwartym dla niepełnosprawnych
  Data dodania: 27.05.2012

  Chorzów miastem otwartym dla niepełnosprawnych

  Rozpoczynając konferencję prasową, 22 maja br., która zainaugurowała II Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przedstawił szereg inicjatyw legislacyjnych, które udało się zrealizować w ostatnim okresie, m.in. wprowadzenie udogodnień dla osób z...

 • Prace nad Rozporządzeniem Komisji Europejskiej są wnikliwie monitorowane
  Data dodania: 27.05.2012

  Prace nad Rozporządzeniem Komisji Europejskiej są wnikliwie monitorowane

  Po konferencji prasowej w Chorzowie Ryszard Rzebko, redaktor naczelny „Naszych Spraw" zadał ministrowi Jarosławowi Dudzie kilka pytań.

 • Dzień inny niż wszystkie
  Data dodania: 27.05.2012

  Dzień inny niż wszystkie

  II Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie miał miejsce 22 maja br., a zainaugurowała go konferencja prasowa z udziałem wiceministra pracy Jarosława Dudy. Organizatorem imprezy, podobnie jak w czerwcu ubiegłego roku, były Miasto Chorzów, tutejszy Powiatowy Urząd Pracy i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 24.05.2012

  IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłaszaIX edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym„OTWARTE DRZWI"

 • Konkurs "Samorząd Równych Szans 2012"
  Data dodania: 22.05.2012

  Konkurs "Samorząd Równych Szans 2012"

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa ogłosiła czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki samorządów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs „Samorząd Równych Szans" odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej...

 • Data dodania: 21.05.2012

  Krajowe Ramy Interoperacyjności

  W Dzienniku Ustaw z 2012 roku poz. 526 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 • XIII Zjazd Krajowy TWK
  Data dodania: 20.05.2012

  XIII Zjazd Krajowy TWK

  W dniach 13-14 maja 2012 roku w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - jednej z najstarszych organizacji pozarządowych działających na rzecz wyrównywania szans osobom z niepełnosprawnością we wszelkich obszarach ich aktywności. Dokonał on podsumowania i oceny działalności stowarzyszenia za okres kadencji...

 • Data dodania: 17.05.2012

  Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez konsorcja

  Ulga we wpłatach na PFRON, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może być udzielona wyłącznie przez podmiot spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji...


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.