Aktualności

 • Data dodania: 18.08.2011

  Konkurs na najlepszą gminę dla niepełnosprawnych i starszych wyborców

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkie gminy do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowane wybory dla osób starszych i niepełnosprawnych. Patronem konkursu jest rzecznik praw obywatelskich, a sama akacja jest jednym z przedsięwzięć Koalicji "Sprawna Demokracja - Wybory dla Wszystkich". Patronami medialnymi wydarzenia jest...

 • Data dodania: 11.08.2011

  Projekt nowego rozporządzenia o ZAZ

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia o zakładach aktywności zawodowej. Jego celem jest dostosowanie tego aktu prawnego do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

 • Data dodania: 10.08.2011

  EFF - Newsletter 8. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja"

  25 lipca 2011 r.2 dni z festiwalem w kinach studyjnych W kilkunastu kinach studyjnych, w całym kraju, zostaną zaprezentowane wybrane filmy biorące udział w konkursie 8. Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY I JA. Wyjątkowe seanse odbędą się 7 i 8 września, równolegle z głównymi wydarzeniami festiwalu, który odbywa...

 • Data dodania: 10.08.2011

  Obywatelski długi weekend (nie tylko) niepełnosprawnych

  Kilka dni temu ruszył przedwyborczy kalendarz. Tym razem wzbogacony o nowe daty ważne dla obywateli RP z niepełnosprawnością. Pierwszą z nich jest 16 sierpnia, czyli ostatni dzień, w którym zainteresowani mogą przedkładać wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) pisemne propozycje zmian siedzib obwodowych komisji...

 • Data dodania: 24.07.2011

  Sprawna demokracja dla wyborów

  21 lipca br. odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące działalność koalicji „Sprawna Demokracja", której celem jest wzrost liczby osób z niepełnosprawnością biorących udział w wyborach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych, samorządu oraz media. Jego inicjatorem był rzecznik praw obywatelskich.

 • Data dodania: 19.07.2011

  Głosowanie przez pełnomocnika zgodne z Konstytucją

  20 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie Kodeksu wyborczego, uznając następujące jego zapisy za niekonstytucyjne:

 • Informaty-e wspomagają niepełnosprawnych
  Data dodania: 18.07.2011

  Informaty-e wspomagają niepełnosprawnych

  W Centrum Naukowo-Badawczym Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach opracowano system informat-e, czyli system informacji publicznej, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami załatwianie spraw w urzędach. Oprócz urzędów i instytucji administracji publicznej może on być stosowany w sklepach, galeriach handlowych, muzeach, bibliotekach, w...

 • Data dodania: 18.07.2011

  Z prac Sejmu

  15 lipca podczas trzeciego czytania Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami likwidacja PFRON została odłożona do 2015 roku, a nie jak zakładała ustawa z 2009 r. o finansach publicznych już 1 stycznia 2012 r. co groziłoby zakłóceniem funkcjonowania...

 • Data dodania: 18.07.2011

  Raport NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

  Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów. W skontrolowanych urzędach pracy rejestrowało się coraz więcej niepełnosprawnych osób, ale po odbyciu stażu coraz rzadziej uzyskiwały one zatrudnienie.

 • Data dodania: 17.07.2011

  „Migówka" na finiszu

  Posłowie pracują nad ustawą o języku migowym. Strona społeczna - przedstawiciele m.in. Polskiego Związku Głuchych, Organizacji Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zgłosili aż 40 poprawek do projektu ustawy.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.