Aktualności

 • Data dodania: 27.02.2009

  Szczęście Filipa?

  17 września około godziny 13.15 Filip Zagończyk - niewidomy 23-letni student, oczekiwał wraz koleżanką przyjazdu pociągu na stacji Centrum warszawskiego metra. W pewnym momencie dziewczyna trzymająca Filipa za łokieć poczuła, że chłopak ruszył do przodu. Nie wyczuł laską krawędzi peronu, nie wiedząc, że pociąg dopiero zaczął hamować, wpadł prosto pod...

 • Data dodania: 27.02.2009

  Bez porozumienia

  Poseł Marek Plura był inicjatorem i gospodarzem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami rządu i parlamentu, jakie odbyło się 6 listopada w Nowym Domu Poselskim.

 • Data dodania: 26.02.2009

  KONFERENCJA W MPIPS: Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń

  Pod koniec listopada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowało konferencję, podczas której zaprezentowano wyniki badań terenowych przeprowadzonych w 2007 roku przez zespół Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Temat - integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gmin i powiatów....

 • Data dodania: 26.02.2009

  WSPOMNIENIE – Bogdan Krauze

  29 czerwca tego roku zmarł Bogdan Krauze - wybitny alpinista i instruktor, człowiek niezmiernej dobroci, przyjaciel osób niepełnosprawnych.

 • Data dodania: 26.02.2009

  WIELKA GALA: Przyjaciele z otwartymi oczyma

  Ponad 2 tys. osób - niepełnosprawnych, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych - wzięło udział w Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się 3 grudnia w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Galę z okazji Światowego Dnia Niepełnosprawnych zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd Miasta Stołecznego...

 • Data dodania: 26.02.2009

  „Lodołamacze” po raz czwarty

  Do połowy marca można nadsyłać kandydatury do IV edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze". Konkurs ma promować firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne wybitnie angażujące się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością.

 • Data dodania: 26.02.2009

  Mniej pieniędzy na pomoc niepełnosprawnym

  Z powodu cięć budżetowych dotacja na rehabilitację niepełnosprawnych będzie niższa o 99 mln zł. PFRON wyda mniej pieniędzy na pomoc tym osobom. W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ograniczyć realizację własnych programów rehabilitacji. Z planu finansowego PFRON na ten rok wynika, że fundusz miał otrzymać dotację z...

 • Data dodania: 26.02.2009

  Obiekty FOZI nadążają za duchem czasu

  Swoistą formą złożenia publicznego sprawozdania z działalności Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów i przedstawienia planowanych działań są organizowane od kilku lat spotkania przedstawicieli spółdzielni inwalidów oraz firm powstałych z ich przekształcenia. W tym roku odbyło się ono we wrześniu w kolejnym obiekcie FOZI - Centrum Kształcenia i Rehabilitacji...

 • Data dodania: 17.10.2008

  PFRON ogłosił pierwszy konkurs na realizację zadań przez NGO's

  Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)  

 • List otwarty
  Data dodania: 15.10.2008

  List otwarty

  Listo otwarty


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.