Edukacja

  • Tworzyć drogę ku samodzielności
    Data dodania: 18.05.2018

    Tworzyć drogę ku samodzielności

    „Osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym” – to tytuł konferencji zorganizowanej 16 maja przez Miasto Konin, PFRON i MOPR w Koninie. Celem wydarzenia było ukazanie form rehabilitacji i terapii oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim.

  • Projekt edukacyjny „Razem uczyć” dla rodziców i nauczycieli
    Data dodania: 14.05.2018

    Projekt edukacyjny „Razem uczyć” dla rodziców i nauczycieli

    Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i terapeutów osób z niepełnosprawnością.

  • Rozwój technologii cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami
    Data dodania: 11.05.2018

    Rozwój technologii cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami

    Możliwości, jakie stwarzają nowe technologie w zakresie nauki, rozwoju zawodowego, aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami – były tematem konferencji „Digital Promise w praktyce”, zorganizowanej 10 maja przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i Coders Trust Polska w warszawskim Google Campus.

  • „Czternastka” daje radę
    Data dodania: 10.05.2018

    „Czternastka” daje radę

    Szkoła nr 14 w Chorzowie powstała w lutym 1962 roku, a więc w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 55-lecia. To szkoła z piękną tradycją, ale i trudnym okresem w historii. Mieszkańcy okolicznych osiedli postarzeli się i brakowało dzieci - szkołę czekało być może nawet zamknięcie. Pojawił się jednak wówczas pomysł na utworzenie klas dla dzieci...

  • Integracja po krakowsku. Wsparcie i rozwój pod lupą
    Data dodania: 19.04.2018

    Integracja po krakowsku. Wsparcie i rozwój pod lupą

    Niepełnosprawność to nie problem, a nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Przekonywali o tym prelegenci konferencji „Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój”. Odbyła się ona 16 kwietnia na rozpoczęcie XI Krakowskich Dni Integracji. W trakcie spotkania zostały też wręczone nagrody...

  • Jak żyć w zgodzie z przyrodą?
    Data dodania: 18.04.2018

    Jak żyć w zgodzie z przyrodą?

    Już po raz 17. odbył się konkurs ekologiczno- przyrodniczy, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna w Katowicach oraz  Pracownia Profilaktyki Społecznej i Współpracy ze Środowiskiem Pałacu Młodzieży w Katowicach.

  • Co dalej absolwencie?
    Data dodania: 29.03.2018

    Co dalej absolwencie?

    Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 marca przy współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przeprowadził konferencję nt. „Współpraca w zakresie aktywizacji uczniów i absolwentów niepełnosprawnych”.

  • Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
    Data dodania: 23.03.2018

    Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

    Do 30 marca 2018 r. Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z Konina zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do aplikowania do projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”.

  • Dla kogo nauczanie indywidualne?
    Data dodania: 23.03.2018

    Dla kogo nauczanie indywidualne?

    Uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie tego orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

  • Do jakiej szkoły z białą laską?
    Data dodania: 19.03.2018

    Do jakiej szkoły z białą laską?

    Wyplatanie z wikliny, strzelectwo laserowe dla niewidomych, zajęcia z robotyki, uczestnictwo w spotkaniach oraz rajdach turystycznych 89 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Dreptacze”, zajęcia muzyczne i w pracowni garncarskiej, dyskusyjny klub filmowy, szeroka oferta zajęć rewalidacyjnych.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.