Edukacja

 • Z zapachem przez wieki
  Data dodania: 21.06.2018

  Z zapachem przez wieki

  Czy wiecie, jak pachnie Wilanów? Sprawdźcie to podczas warsztatów „Z zapachem przez wieki”, w trakcie których poznamy najbardziej charakterystyczne zapachy XVII, XVIII i XIX wieku oraz skomponujemy własne perfumy!

 • Dąbrowskie dzieci i osoby z niepełnosprawnością stworzą filmy animowane
  Data dodania: 20.06.2018

  Dąbrowskie dzieci i osoby z niepełnosprawnością stworzą filmy animowane

  Fundacja „Wygrajmy Razem” z Dąbrowy Górniczej, którą założyli 8 lat temu działacze społeczni i animatorzy życia kulturalnego, Łukasz Baruch i Karolina Żelichowska przygotowuje nowy i ciekawy projekt. Będą to tygodniowe warsztaty, których uczestnicy zrealizują dwa filmy animowane.

 • Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia podyplomowe Specjalista d. zarządzania rehabilitacją
  Data dodania: 19.06.2018

  Uniwersytet Warszawski - rekrutacja na studia podyplomowe Specjalista d. zarządzania rehabilitacją

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej ogłasza rekrutację na studia podyplomowe na kierunku „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków UE w ramach EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i...

 • Personalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem
  Data dodania: 18.06.2018

  Personalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem

  Grupa studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego związanych z organizacją Enactus działającą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ realizuje kompleksowy projekt Bluekids o charakterze społecznym.

 • Arteterapia kluczem komunikacji
  Data dodania: 12.06.2018

  Arteterapia kluczem komunikacji

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej jest jedną z największych tego typu placówek w Polsce. Kształci i rehabilituje osoby z autyzmem, z deficytami wzroku i słuchu, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.

 • MEN: wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Data dodania: 04.06.2018

  MEN: wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • 100-lecie niepodległości Polski w poezji
  Data dodania: 01.06.2018

  100-lecie niepodległości Polski w poezji

  Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się tematem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 24 maja w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Obok reprezentantów gospodarzy w Dąbrowie spotkali się recytatorzy ze szkół m.in. w Cieszynie, Częstochowie, Chorzowie,...

 • Tworzyć drogę ku samodzielności
  Data dodania: 18.05.2018

  Tworzyć drogę ku samodzielności

  „Osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym” – to tytuł konferencji zorganizowanej 16 maja przez Miasto Konin, PFRON i MOPR w Koninie. Celem wydarzenia było ukazanie form rehabilitacji i terapii oraz pomocy osobom z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim.

 • Projekt edukacyjny „Razem uczyć” dla rodziców i nauczycieli
  Data dodania: 14.05.2018

  Projekt edukacyjny „Razem uczyć” dla rodziców i nauczycieli

  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i terapeutów osób z niepełnosprawnością.

 • Rozwój technologii cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami
  Data dodania: 11.05.2018

  Rozwój technologii cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami

  Możliwości, jakie stwarzają nowe technologie w zakresie nauki, rozwoju zawodowego, aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami – były tematem konferencji „Digital Promise w praktyce”, zorganizowanej 10 maja przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i Coders Trust Polska w warszawskim Google Campus.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.