Edukacja

  • Data dodania: 22.07.2008

    Zobacz czego nie widzisz

    Na zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych gościł w Warszawie prezes Światowej Unii Niewidomych dr William Rowland, który 28 kwietnia, podczas konferencji „Zobacz czego nie widzisz" w siedzibie PZN zapoznał się z działaniami podejmowanymi na rzecz osób niewidomych.

  • Data dodania: 18.04.2008

    Nabór do szkoły policealnej w CKiR w Konstancinie

    Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konstancinie-Jeziornie 05-510, ul. Gąsiorowskiego 12/14


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.