1 proc. podatku nie wpłynie przez błąd

1 proc. podatku nie wpłynie przez błąd

Senat zaproponował w piątek cztery poprawki do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa zakłada m.in., że urząd skarbowy nie przekaże organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, jeśli w zeznaniu podatkowym wpiszemy błędny numer KRS.

Cztery poprawki, które zaproponował Senat, mają charakter doprecyzowujący.
Nowelizacja mówi m.in., że naczelnik urzędu skarbowego nie przekaże organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, jeśli podatnik, składając zeznanie podatkowe, podał w nim błędny numer KRS organizacji, którą chciał wesprzeć.
Kara za błędne dane
1 proc. nie miałby też wpłynąć na konto organizacji, jeśli zostanie ona usunięta z wykazu organizacji pożytku publicznego, który aktualnie prowadzi MPiPS, lub jeśli organizacja nie poda albo poda urzędowi skarbowemu błędny numer rachunku bankowego, na który powinien być przelany 1 proc.
Ustawa stanowi ponadto, że jeśli wpiszemy w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę przekraczającą 1 proc. naszego podatku, urząd skarbowy sam to skoryguje i przekaże organizacji kwotę właściwą.
W nowelizacji założono też zmianę zakresu danych, jakie musi zawierać wykaz organizacji pożytku publicznego, prowadzony przez MPiPS oraz terminy, w których organizacje pożytku powinny poszczególne dane dostarczyć.
Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu. (PAP)
Data publikacji: 11.01.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również