Data dodania: 12.09.2016

XIV Biennale, czyli srebrne gody ze sztukami plastycznymi

W siedzibie Małopolskiego Ogrodu Sztuki, funkcjonującego w strukturach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 5 września br. odbył się wernisaż wystawy XIV Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.

Projekt organizowany od 25 lat przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych (FSON) w Krakowie, honorowym patronatem objął prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, a współfinansował PFRON.

Sala widowiskowa Ogrodu na wernisażu wypełniła się publicznością po brzegi, a prace wyeksponowane w przestronnych pomieszczeniach galerii i foyer obiektu, prezentowały się znakomicie. Podkreślić należy, że jest on całkowicie przystosowany dla ludzi z niepełnosprawnościami.
- Pierwszy raz Biennale odbywa się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, który mam nadzieję zdążyli Państwo trochę już obejrzeć – zaczęła Justyna Kieresińska, artysta plastyk, członek jury z ramienia FSON, która po przywitaniu zebranych przez Bogdana Dąsala, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych, rozpoczęła oficjalnie spotkanie. – W tym pięknym obiekcie – mówiła dalej – spotkaliśmy się z dużą życzliwością, ciepłem i pomocą ze strony jego gospodarzy.

Warto dodać, że przez te wszystkie lata Biennale gościło w wielu obiektach Krakowa związanych ze sztuką, w tym najbardziej renomowanych – począwszy od Galerii PAX-u, poprzez sale Hotelu Forum, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha", Pałac Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowe, Centrum Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, na Galerii Politechniki Krakowskiej „Kotłownia" kończąc.
Przedstawicielka Ogrodu witając obecnych wyraziła nadzieję, że to wydarzenie artystyczne nie będzie tu gościć po raz ostatni. – Chciałam powiedzieć – podkreśliła – że współpraca z Państwem była przyjemnością, przebiegała bezkolizyjnie i sprawnie. I mamy nadzieję, że zarówno uczestnicy-artyści będą mieli dużą przyjemność, radość i satysfakcję z dokonanych prezentacji, jak i odwiedzający z obejrzenia tej przepięknej wystawy!

Na konkurs napłynęło 948 prac (w postaci reprodukcji) 503 autorów z Finlandii, Polski, Słowacji i Szwajcarii Po nadesłaniu oryginałów wytypowanych prac jury przyznało nagrody w kategorii twórczości dzieci oraz dorosłych, w dziedzinach malarstwo, grafika i rysunek.

Po obejrzeniu krótkiego filmu o Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych i jej Galerii „Stańczyk" w Krakowie oraz o wszystkich prezentowanych na wystawie pracach, przewodniczący jury – piastujący tę funkcję od początku istnienia Biennale (sic!) - profesor Adam Wsiołkowski, wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, odczytał werdykt.
W twórczości do 18. roku życia pierwszą nagrodę przyznano Szymonowi Bobrowskiemu ze Skierniewic za pracę „Kaczka".
W kategorii dorosłych w dziedzinie malarstwa najwyżej oceniono pracę Mateusza Połcia (Skierniewice) „Nocny pociąg (dworzec w Skierniewicach)", a grafiki i rysunku - Barbary Leśniak (Kraków) za „Dwa woły".

Agnieszka Bromboszcz, członek jury napisała we wstępie do pięknie wydanego okolicznościowego katalogu: „14. Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie prezentuje w tym roku ciekawą i ambitną kolekcję prac plastycznych. Tym razem zdecydowaną większość stanowią, zasługując na uwagę, dzieła twórców dorosłych, w związku z czym jury zdecydowało przyznać więcej wyróżnień, aniżeli to miało miejsce w latach ubiegłych. /.../ Tradycja rozpoczętych w roku 1991 w Krakowie Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych z każdą edycją odkrywa w tym środowisku nowe, obiecujące talenty. To zachęca i zobowiązuje do działalności na rzecz krakowskiego Biennale, które tak wielu uczestnikom stwarza okazję do zaprezentowania swoich unikalnych prac".

Po pierwszym konkursie w 1991 roku już następne Biennale miało charakter międzynarodowy. Przez wszystkie następne lata stale zwiększała się liczba jego uczestników, rosło jego znaczenie i poziom. Od 270 prac do prawie 1200! Ten fakt najdobitniej świadczy o wysokiej randze tego arcyważnego wydarzenia kulturalnego w granicach całego kraju i państw biorących w nim udział.
Nagroda „Pro Publico Bono" w konkursie dla organizacji obywatelskich, które są motorem zmian zachodzących w Polsce, otrzymana przez Fundację w 2006 roku w zakresie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, jest wyrazem uznania dla jej działań, na którą - dzięki ich konsekwencji - wciąż niezmiennie zasługuje.
Dodać należy, że „Nasze Sprawy" towarzyszą realizowanym przez FSON wydarzeniom i relacjonują je „od zawsze", obejmując je również patronatem medialnym.
Pełny wykaz wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz więcej informacji na temat XIV. Biennale i działalności FSON – na stronie: www.idn.org.pl/fson.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Iwona Kucharska, Ryszard Rzebko
Data publikacji: 12.09.2016 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON