Data dodania: 23.11.2016

MRPiPS monitoruje sytuację niepełnosprawnej matki z Zielonej Góry

MRPiPS monitoruje sytuację niepełnosprawnej matki z Zielonej Góry, której - z uwagi na jej chorobę - decyzją sądu miało być odebrane dziecko. Wczoraj Sąd Rejonowy zdecydował o wstrzymaniu postanowienia. Pomoc obiecał również wojewoda lubuski.

- Odbieranie dziecka rodzinie jest ostatecznością, która może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zagraża mu bezpośrednie niebezpieczeństwo – mówi minister Elżbieta Rafalska. – Wielokrotnie podkreślałam, że ani bieda, ani choroba nie mogą być podstawą do podjęcia takiej decyzji. Pracownicy pomocy społecznej pomogą rodzinie w trudnej sytuacji.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej wystąpił do MOPS Zielona Góra z prośbą o informację o sytuacji rodziny. Rodzinie zostało udzielone wszechstronne wsparcie, m.in. został przydzielony asystent rodziny, w codziennych pracach pomaga opiekunka z Centrum Usług Opiekuńczych, działają również pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pomoc zaangażowani są także pracownicy urzędu wojewódzkiego.

Pracownicy Departamentu Polityki Rodzinnej są w stałym kontakcie z MOPS Zielona Góra oraz z wojewodą lubuskim. MRPiPS wystosowało list do dyrektora MOPS z prośbą o informowanie o aktualnej sytuacji rodziny i informację o opiniach w tej sprawie, kierowanych do sądu przez MOPS.

Niezależnie od decyzji sądu pracownicy Departamentu Polityki Rodzinnej będą dalej współpracować z MOPS, w celu zapewnienia rodzinie wszechstronnej pomocy.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 23.11.2016 r


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON