Data dodania: 16.12.2016

Nowe programy PFRON

W dniu 8 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwały zatwierdzające nowe programy,

których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Są to:
1. program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej",
2. pilotażowy program „ABSOLWENT",
3. pilotażowy program „„PRACA - INTEGRACJA".
Procedury realizacyjne nowych programów w najbliższym czasie zostaną przekazane do konsultacji społecznych.
Info: PFRON
Data publikacji: 16.12.2016 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON