Data dodania: 10.02.2017

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z zarządem PFRON

Ponad trzy godziny trwało spotkanie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza z Zarządem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie się odbyło 9 lutego br.

Podczas rozmowy szczegółowo omówiono zmiany, dzięki którym Fundusz realizuje zadania w ramach polityki społecznej Państwa Polskiego z korzyścią dla wszystkich swoich interesariuszy. Prezes Robert Kwiatkowski oraz wiceprezesi Dorota Habich i Tomasz Maruszewski przedstawili działania programowe Funduszu, realizację planu finansowego za rok 2016 oraz informację na temat działań kontrolnych i windykacyjnych zrealizowanych w 2016 roku. Na koniec Dyrektor Departamentu Promocji i Informacji Piotr C. Śliwowski zaprezentował strategię działań informacyjno-promocyjnych Funduszu.

Podczas spotkania Prezes Robert Kwiatkowski szczegółowo omówił m.in. cztery nowe programy „Absolwent", „Stabilne zatrudnienie", „Praca – integracja" oraz „Gotowi do pracy", które mają na celu wsparcie zatrudnienia i samo zatrudnienia, poprzez pomoc prawną, konsultacje, doradztwo i wyposażenie stanowisk pracy a także wzrost kwalifikacji zawodowych. Wszystkie programy poddane były szerokim konsultacjom, których celem było dostosowanie propozycji do realnych potrzeb, czego efektem jest wzrost jakości wniosków składanych w konkursach.

Zarząd Funduszu przedstawił również pani Minister nową koncepcję funkcjonowania oddziałów regionalnych - jedną z kluczowych zmian w funkcjonowaniu Funduszu jest przyznanie Oddziałom nowej roli, dzięki której mają się stać liderami inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich województwach.
Info i fot.: PFRON

Data publikacji: 10.02.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON