Data dodania: 16.02.2017

Prezes ZUS będzie kierowała zespołem ds. reformy orzecznictwa

15 lutego 2017 r. minister Elżbieta Rafalska powołała prof. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS, na przewodniczącą Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

Jego głównym zadaniem będzie zintegrowanie systemów orzecznictwa i oparcie ich na jednej instytucji orzekającej do celów rentowych i pozarentowych.
W procesie tych zmian uwzględniona będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
pr

Data publikacji: 16.02.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.