Data dodania: 22.03.2017

PFRON uruchamia nowe programy wsparcia dla niepełnosprawnych

Dzięki wprowadzanym programom "Absolwent", "Praca-integracja" oraz "Stabilne zatrudnienie" w ciągu roku zostanie zatrudnionych co najmniej 5 tys. osób z niepełnosprawnościami - zapowiedział 22 marca prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski.

Prezes zaznaczył, że dzięki programom Fundusz chce stworzyć system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. - Chcemy stworzyć kompleksowy program aktywizacji zawodowej, wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych - stwierdził.
Jak mówił, aby zaaktywizować osoby z niepełnosprawnościami, potrzebne są wieloletnie działania. - Wymaga to zmian w budowie systemu, od urodzenia, poprzez edukację, doradztwo zawodowe - wyjaśniał Kwiatkowski. - Uważamy, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest polską racją stanu. Jest to jeden z największych potencjałów na rynku pracy. Przy odpowiednim wsparciu ok. 500 tysięcy osób z niepełnosprawnościami mogłoby znaleźć zatrudnienie - dodał.

Prezes Zarządu PFRON zaznaczył, że w ramach programu "Absolwent" osoby niepełnosprawne, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku, otrzymają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych. Dodał, że program ma objąć ok. 1 tys. osób. - Będzie realizowane przez szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerstwa szkół i organizacji pozarządowych - zapowiedział.

Z kolei głównym celem programu "Praca-integracja" - wyjaśniał prezes PFRON - jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. - Zaczniemy działania od spółek skarbu państwa. W tej chwili finalizujemy kilku porozumień z dużymi podmiotami - powiedział.

Jak dodał, przygotowywany jest też program wsparcia zatrudnienia na chronionym rynku pracy. - Czyli zatrudnienia osób, które nie mają szans na otwartym rynku, pracujemy nad takimi programami, będziemy pozyskiwali środki - zapowiedział Kwiatkowski.

Jak poinformował PFRON, w ramach programu "Praca-integracja" Fundusz obejmie dofinansowaniem m.in. koszty rekrutacji, uzyskania pożądanych kwalifikacji. Dzięki programowi będzie także można otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu, urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta trenera pracy, czy dojazd do pracy.

Prezes zwrócił uwagę, że program "Stabilne zatrudnienie" skierowany jest m.in. do instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego. - Mam nadzieję - mówił Kwiatkowski - że instytucje te staną się trendsetterami, kreując dobrze rozumianą modę na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Chcemy zmienić wizerunek sektora publicznego - zaznaczył.

Wyraził nadzieję, że dzięki programom uda się zatrudnić ok. 5 tys. osób z niepełnosprawnościami. - W konsekwencji zbudować potencjał do zatrudnienia o wiele większej liczby osób niepełnosprawnych. Na te wszystkie programy chcemy przeznaczyć 40 mln zł - powiedział szef PFRON.

Wiceminister rodziny i pracy Krzysztof Michałkiewicz zwrócił uwagę, że główne zadanie programów to zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami. - Fundusz głównie wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale według ustawy także podejmuje działania na rzecz rehabilitacji społecznej, integracji. Te wszystkie działania są realizowane w partnerstwie z samorządami i organizacjami pozarządowymi - mówił.

Jego zdaniem programy dają możliwość odpowiedniego przygotowania osób niepełnosprawnych do pracy. - Przygotować do konkretnych oczekiwań pracodawcy, do konkretnego stanowiska - zaznaczył Michałkiewicz. - Nie tylko wspieramy zdobywanie kwalifikacji, ale także przygotowujemy tę osobę do samodzielnej aktywności zawodowej, przez doradztwo, dodatkowe kursy, kwalifikacje - dodał wiceminister. (PAP)

pż/ malk/, fot. PFRON

Data publikacji: 22.03.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.