Data dodania: 16.03.2017

Procedury konkursowe w PFRON nie są jeszcze zakończone

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak co roku, sukcesywnie ogłasza konkursy na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowane przez organizacje pozarządowe W grudniu ubiegłego roku został rozstrzygnięty konkurs na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

- Przyznaliśmy pieniądze na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przeznaczyliśmy na to 25 mln zł, podczas gdy w u biegłych latach było to zaledwie 6 mln zł – powiedziała Dorota Habich, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. Programowych, 14 marca, podczas briefingu prasowego w warszawskiej siedzibie Funduszu. – Organizacje mają świadomość, że dofinansowanie przez PFRON odbywa się w trybie konkursowym. Ma to zapewnić transparentność, równy dostęp i jednakowe zasady dla wszystkich. Przeprowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje – podkreśliła Dorota Habich – większość postulatów na temat realizacji konkursów została uwzględniona. Liczba złożonych wniosków w konkursie „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" prawie dwukrotnie przekroczyła liczbę wniosków złożonych na rok 2016.

W roku bieżącym 550 organizacji aplikowało o dofinansowanie przez PFRON (w roku ub. 295). Zawarto już umowy z 163 organizacjami na przekazanie 57 mln zł. Docelowo będzie to 75 mln zł. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym była to suma 51 mln zł. Wiceprezes D. Habich wyraziła nadzieję, że do końca marca, będzie można zawrzeć umowy z pozostałymi organizacjami.

Na liście rezerwowej znalazła się m.in. znana orkiestra osób z niepełnosprawnością intelektualną Vita Activa, co odbiło się szerokim echem medialnym. Ta niezwykła orkiestra perkusyjna jest jedną z kilku takich w Europie, w której muzycy z niepełnosprawnością koncertują wspólnie z zawodowymi muzykami. Prowadzona jest przez Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością (ECEKON) w Gdańsku – działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu „Kurs na samodzielność".

Jak poinformowano na briefingu, wszelkie doniesienia o cofnięciu czy wstrzymaniu dofinansowania na realizację określonego projektu są zdecydowanie przedwczesne. W kwietniu zostaną opublikowane uaktualnione list projektów, które otrzymają dofinansowanie i listy rezerwowe Uspokajano, że wszystkie dobre projekty z pewnością będą miały jeszcze szanse skorzystać z dotacji.
W miarę pozyskiwania dodatkowych środków przyznawane będą również dofinansowania dla projektów z listy rezerwowej.

Orkiestra Vita Activa gościła na łamach „Naszych Spraw" wielokrotnie, trzymamy kciuki za ten projekt i wszystkie inne dobre i potrzebne działania na rzecz i dla osób z niepełnosprawnościami.
Na ogłoszenie czekają jeszcze dwa konkursy, w tym na działalność informacyjna i wydawniczą.

SzymSza

Data publikacji: 16.03.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.