Data dodania: 17.03.2017

Ocena skuteczności jako warunek powodzenia rozwiązań systemowych w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawności

Przedmiotem opracowania jest wskazanie potrzeby dokonania rzetelnej oceny skuteczności polityki społecznej w Polsce w zakresie zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na bazie 25. lat doświadczeń, jakie wynikają z funkcjonowania rozwiązań, które zapoczątkowane zostały w okresie przemian politycznych, społecznych i gospodarczych.

Pobierz


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.