Data dodania: 21.04.2017

Druga edycja konkursu Jestem Lepszy

Fundacja Szansa dla Niewidomych i jej sponsor, firma tyfloinformatyczna Altix, założona przez niewidomych informatyków, inicjują drugą edycję konkursu Jestem Lepszy. Jego celem jest zainteresowanie jak największej liczby osób i instytucji sytuacją niewidomych i słabowidzących w Polsce.

Życie tych osób różni się od sytuacji tego środowiska w wieku XIX i XX wieku do polskiego przełomu z roku 1989, ale nadal bardzo się różni od życia ludzi pełnosprawnych. Aby to zmienić, potrzebna jest aktywna pomoc.

Chcesz pomóc niewidomym i zrobisz to lepiej niż inni? Chcesz zrealizować ciekawy projekt, który będzie służył tej społeczności? Jeśli tak, zgłoś swój pomysł w konkursie grantowym i walcz o dotację na jego realizację.

Celem konkursu jest zebranie jak najwięcej pomysłów (zarówno drobnych, jak i rozbudowanych), które wpłyną na zmianę życia niepełnosprawnych wzrokowo – choćby jednej osoby, małego grona osób lub większej grupy niewidomych i słabowidzących.

W roku 2016 zwycięskimi projektami okazały się:
1. Usłyszeć futbol – pierwsze miejsce
2. Fundamenty udanego ojcostwa – drugie miejsce
3. Bez barier. Razem można więcej – trzecie miejsce

Największą dotację przekazano mistrzom Europy w Blind Footballu, (piłka nożna dla niewidomych). Piłkarze wykorzystali ją na popularyzację tego sportu. Kolejna kwota przypadła grupie samotnych, niewidomych ojców, którym trudno wychowywać ich dzieci. Trzecia dotacja posłużyła realizacji warsztatów artystycznych zaprojektowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Zasady tegorocznego konkursu.
- W drugiej jego edycji, tak, jak w pierwszej, czeka na zwycięzców łączna kwota 10 000 złotych.
- Propozycje należy zgłaszać na stronie rejestracji projektu
- Informacje o najciekawszych projektach zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym, m.in. władzom, organizacjom, mediom i partiom politycznym.

- Pomysłodawcami i wnioskodawcami mogą być dosłownie wszyscy:
o osoby fizyczne – masz pomysł - zgłoś go; razem zorganizujemy grupę wykonawców i wspólnie osiągniemy cel
o organizacje pozarządowe – możecie osiągnąć dwa cele na raz: przekonać do swojego pomysłu i zrealizować go we własnym zakresie bez biurokratycznego nadzoru
o instytucje rządowe i samorządowe – mogą Państwo u siebie poprawić obsługę niewidomych petentów
o rozmaite lokalne społeczności – wasza grupa może zdziałać więcej, niż pojedyncze osoby, a nawet niektóre instytucje, które nie potrafią oderwać się od biurokratycznych reguł.

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać do 15 maja 2017 r., między 16-30 maja odbędzie się internetowe głosowanie wyłaniające trzy najlepsze projekty, a do 4 czerwca Kapituła Konkursowa wyłoni zwycięzców.

Więcej informacji na stronie: http://jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org/

pr

Data publikacji: 21.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.