Data dodania: 27.04.2017

Grand Prix w konkursie „Lider Dostępności" dla Katowic

Dostrzegacie ważne problemy, które dla wielu w pełni sprawnych ludzi są niedostrzegalne, przeciwdziałacie dyskryminacji w życiu codziennym - mówił 27 kwietnia prezydent Andrzej Duda do tegorocznych laureatów konkursu architektoniczno-urbanistycznego "Lider Dostępności".

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego "Lider Dostępności". Celem konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników oraz najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Konkurs organizowany przez Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

- To, że możemy patronować jako para prezydencka temu wielkiemu wydarzeniu jest czymś, co bardzo głęboko przeżywamy. Chcę to powiedzieć z całą mocą - to nie jest tak, że dla nas to jest tylko kolejna uroczystość w Pałacu Prezydenckim. To jest jedna z najważniejszych uroczystości w moim osobistym poczuciu, jakie mają miejsce w roku. To jest dla nas wielki zaszczyt, że możemy po raz drugim brać w tym udział - podkreślił prezydent.

Gratulując laureatom nagród prezydent ocenił, że świadczą one o ich wielkości. - Bo w życiu przeciętnego człowieka, który żyje swoim codziennym życiem, a jest w pełni sprawny, to są elementy, które są niezauważalne. Niezauważalne jest, że jest jakiś próg, który trzeba przekroczyć. Niedostrzegalne jest, jeżeli ma się dobry wzrok, że coś jest słabo widoczne, mało czytelne, napisane małymi literami. Dlatego tak wiele niedoskonałości jest jeszcze w naszym świecie pod tym względem. I chciałem ogromnie podziękować za to, że państwo ten problem dostrzegają - mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, według oficjalnych danych ponad 12 proc. mieszkańców Polski to osoby niepełnosprawne. - To jest 4,7 mln ludzi. To jest ponad dwa razy Warszawa. Więc jest to naprawdę bardzo dużo - podkreślił prezydent.

Według niego kiedy jest mowa o dostępności czy integracji, trzeba przede wszystkim pamiętać o zakazie dyskryminacji, zapisanym w art. 32 konstytucji. - W życiu codziennym nikt nie może być dyskryminowany, czyli życie codzienne musi być dla każdego dostępne. To jest dla nas bardzo ważne zadanie. Niech ta nasza konstytucja nie będzie tylko na papierze. Bardzo często się ostatnio o niej mówi, ale w ilu punktach, takich niezwykle ważnych, codziennych ona jest wyłącznie na papierze cały czas w naszym kraju - powiedział.

Prezydent podziękował laureatom konkursu za to, że walczą, by art. 32 konstytucji, który mówi o wolności przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania, nie pozostał tylko zapisem na papierze. - Ta wolność oznacza czasem windę, oznacza pojazd, oznacza udogodnienia w środkach komunikacji publicznej - mówił Duda.

Jak dodał, dzięki takim działaniom Polska jest państwem prawdziwie nowoczesnym. - To jest jedna z najważniejszych rzeczy, po których poznaje się, czy państwo jest państwem nowoczesnym, bo nowoczesne państwo to państwo, które myśli o obywatelu, państwo solidarne"- podkreślił prezydent.

Przewodniczący Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich Tadeusz Markowski zaznaczył, że idea konkursu zrodziła się z refleksji, że najlepsze rozwiązania służące poprawie dostępności przestrzeni publicznej rodzą siew wyniku rozmów z osobami niepełnosprawnymi. - Towarzystwo Urbanistów Polskich organizuje ogólnopolski konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, ale to jest nasz konkurs, natomiast w tym wypadku chcemy razem o tej przestrzeni rozmawiać - podkreślił.

Prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski mówił, że laureaci konkursu to osoby świadome, które wiedzą na czym polega dostępność i mają świadomość, że ta dostępność jest konieczna, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły sprawnie funkcjonować. - Dostępność wszystkim nam się opłaca, dlatego dziękuję panie prezydencie, że możemy tę dostępność promować w instytucjach publicznych, prywatnych, w samorządach - zauważył.

Nagrody w konkursie "Lider Dostępności" są przyznawane w ośmiu kategoriach: samorząd, architekt/urbanista, obiekt usługowy, przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt zabytkowy, obiekt mieszkalny oraz Grand Prix - nagroda specjalna, przyznawana dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii). W tym roku przyznano je po raz drugi.

W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu „Lider Dostępności" przyznała Grand Prix, siedem nagród i wyróżnienie.

Grand Prix otrzymało miasto Katowice. Katowice odebrały też nagrodę w kategorii samorząd. Katowice to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Powstaje tu coraz więcej dostępnych obiektów, a w starych – podczas remontów i renowacji – znikają bariery architektoniczne. Normą są windy głośnomówiące, dostosowane toalety, chodniki z wypukłościami, podjazdy i pochylnie. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą bawić się na integracyjnych placach zabaw. Wzorcową inwestycją jest nowa siedziba Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1, w pełni dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Nagrodę w kategorii architekt otrzymał Tomasz Konior, założyciel Konior Studio. Wraz z zespołem Tomasz Konior zaprojektował ponad 160 budynków, wielokrotnie nagradzanych w konkursach krajowych i międzynarodowych. Najważniejsze z nich powstały w Katowicach: siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Centrum „Symfonia" Akademii Muzycznej w Katowicach, za które otrzymał Nagrodę Roku SARP 2008 i Award For the Most Friendly And Accessible For All Public Project od Międzynarodowej Unii Architektów UIA.
- Marzę o tym, żeby nie było podziałów, barier, żebyśmy wszyscy wchodzili jednym wejściem do budynków, żebyśmy czuli się jedną wspólnotą, żeby by architektura i urbanistyka nam do ego służyła, ponad stylami, ponad wszelkim naszymi ambicjami. To jest absolutnie podstawowa rzecz - przestrzeń publiczna dla każdego z nas - powiedział.

Nagrodę w kategorii obiekt usługowy otrzymało Lotnisko Chopina w Warszawie, które jest zdecydowanym liderem wśród obiektów transportowych w zakresie dostępności dla pasażerów z niepełnosprawnościami.
- Chciałem podziękować prezesowi PFRON Robertowi Kwiatkowskiemu, który wspiera nas również w kategorii pomysłów, kategorii współdziałania. Liczymy, że będziemy mogli stać się dobrym pracodawcą, przyjaznym pracodawcą i zatrudniać coraz więcej osób niepełnosprawnych. Aby pojęcie obiektu bez barier rozumieć nie tylko jako przeszkodę fizyczną do pokonania, ale również aby nie było żadnych barier przy zatrudnianiu – mówiłi naczelny dyrektor PP „Porty Lotnicze" Mariusz Szpikowski.

Nagrodę w kategorii przestrzeń publiczna otrzymał plac miejski ztargowiskiem i Ratuszem w Siechnicach. Ratusz i plac miejski są nowoczesne i zaprojektowane z myślą o potrzebach wszystkich użytkowników. Do budynku prowadzą zlokalizowane na poziomie „zero" automatyczne drzwi. Najczęściej odwiedzane instytucje – poczta i policja – są na parterze. Do innych pomieszczeń petenci mogą się dostać widną z brajlowskimi oznaczeniami. Wejścia są szerokie i bezprogowe. Władze Siechnic zadbały też o to, by otoczenie Ratusza było pozbawione barier. Nawierzchnia placu miejskiego jest jednolita i bez krawężników. Projektantem Ratusza w Siechnicach jest Zbigniew Maćków.

Nagrodę w kategorii sieć placówek otrzymał Uniwersytet Warszawski. Na uczelni studiuje ponad 1500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród sztandarowych projektów, dzięki którym studentom z niepełnosprawnościami łatwiej się funkcjonuje są: biblioteka cyfrowa gromadząca zbiory w formach dostępnych dla niewidomych i słabowidzących, transport uniwersytecki dla studentów na wózkach, wypożyczalnia sprzętu umożliwiającego robienie notatek na wykładach oraz prace adaptacyjne w większości budynków.

Nagrodę w kategorii obiekt zabytkowy otrzymały Łazienki Królewskie w Warszawie. Po remoncie w 2016 roku znajdujące się na terenie Łazienek XVIII-wieczne wnętrza Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim i Formiernią stały się dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się. W tej kategorii wyróżnienie otrzymało Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie, które pokazuje, jak łączyć walory zabytkowego obiektu z potrzebami różnych grup odbiorców.

Nagrodę w kategorii obiekt mieszkalny otrzymał Dom Studenta nr 4 przy ul. Zamenhofa w Warszawie, który jest najchętniej wybieranym przez studentów z niepełnosprawnościami akademikiem Uniwersytetu Warszawskiego. (PAP)

mzk/ par/, oprac. rhr

fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Data publikacji: 27.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.