Data dodania: 09.05.2017

Wsparcie niepełnosprawnych priorytetem rządu

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 9 maja wzięła udział w zorganizowanej w Sejmie konferencji, poświęconej funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Konferencja odbyła się z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

- Tytuł dzisiejszej konferencji - „Widoczni dla świata" – doskonale oddaje nasze powinności wobec tej grupy osób. Musimy ich dostrzegać, wyraźniej widzieć problemy, z jakimi zmagają się każdego dnia. I, przede wszystkim, stanowczo przeciwstawiać się jakimkolwiek próbom wykluczania ich ze społeczności, w jakiej żyją – powiedziała minister Rafalska.

Przypomniała, że program „Za życiem", oprócz swojego podstawowego celu, jakim jest wsparcie kobiety w powikłanej ciąży, zakłada też budowę mieszkań chronionych, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności asystentów rodziny i utworzenie centrów usług, działających w gminach przy ośrodkach pomocy społecznej.

- W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld zł – mówiła minister.

Oprócz programu „Za życiem" resort rodziny prowadzi także inne działania, służące walce z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Kluczowe znaczenie ma poprawa dostępności do rynku pracy, podwyższenie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, ale też podniesienie jakości usług, które powinny być dla wszystkich jednakowo dostępne.

Dlatego w marcu resort rodziny podpisał z Pocztą Polską porozumienie na rzecz osób niepełnosprawnych. Służy ono podnoszeniu jakości usług świadczonych dla klientów będących osobami niepełnosprawnymi w ramach programu „Poczta Polska otwarta na niepełnoprawnych". Zakłada także zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach pocztowych.

Konferencję zorganizował Parlamentarny Zespół członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, w związku z przypadającym 5 maja Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Info i fot.: MRPiPS

Data publikacji: 09.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.