Data dodania: 09.05.2017

UKSW wspólnie z PFRON będzie wspierał osoby z niepełnosprawnością

Zwiększenie zatrudnienia na UKSW osób z niepełnosprawnością oraz praktyki studentów tej uczelni w PFRON - to niektóre elementy porozumienia na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością, które 9 maja podpisały obie instytucje.

Porozumienie między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zostało podpisane w siedzibie uczelni przez prezesa PFRON Roberta Kwiatkowskiego oraz rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

Dokument zakłada m.in. zwiększenie zatrudnienia na uczelni osób z niepełnosprawnością. Obie instytucje przygotują i zrealizują też program "Uniwersytet otwarty dla osób niepełnosprawnych", w ramach którego zostanie przeprowadzony audyt obiektów UKSW. Planowane jest też udoskonalenie serwisu internetowego UKSW w celu dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ks. rektor Dziekoński podkreślał, że współpraca z PFRON wpisuje się wspaniale w charakter UKSW. - W wielu obszarach nauki, dydaktyki, koncentrujemy się właśnie na osobach, które wymagają zainteresowania i pomocy, koncentrujemy się na potrzebie współpracy z instytucjami, które pomogłyby nam dotrzeć do tych osób, by razem z nimi być – powiedział.

Zdaniem Kwiatkowskiego współpraca PFRON i UKSW umożliwi szerszą i skuteczniejszą pomoc osobom niepełnosprawnym. - Uczelnia jest znana z dobrego systemu wsparcia, z dużej liczby studentów, z budowy nowych obiektów, które są przystosowane do (potrzeb) osób niepełnosprawnych – zaznaczył.

W ramach porozumienia, fundusz i uniwersytet będą organizować konferencje, seminaria i spotkania dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych. Planowane jest także uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Studenci UKSW w ramach współpracy będą mogli odbyć staże i praktyki w PFRON. Fundusz zadeklarował także merytoryczne wsparcie studentom i doktorantom piszącym prace dyplomowe z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Porozumienie z UKSW jest elementem Programu Partnerskiego PFRON, który ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych i spółkach skarbu państwa.

UKSW nie jest pierwszą uczelnią, która podpisała porozumienie z PFRON. Fundusz współpracuje już np. z Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Porozumienie podpisano także m.in.. z TVP, Pocztą Polską i Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".(PAP)

ozk/ js/, fot. PFRON

Data publikacji: 09.05.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON