Data dodania: 18.05.2017

Rozpoczęły się konsultacje do programu „Za życiem”

Będziemy wspierać w znalezieniu pracy nie tylko samych niepełnosprawnych, ale też osoby, które ze względu na opiekę nad nimi były przez lata wykluczone z rynku pracy - mówiła 17 maja podczas otwarcia konsultacji do programu "Za życiem" minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" resort prowadzi wraz z Caritas Polska; potrwają one do marca 2018 r. Jak mówiła Rafalska, konsultacje są związane z koniecznością przeprowadzenia kilku ustaw - ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o rehabilitacji.

Wiceminister rodziny i pracy, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zadeklarował, że ruszające "Konsultacje+" powinny być jak najszersze. - Planujemy 30 spotkań środowiskowych, chcemy uruchomić stronę internetową, portal internetowy, żeby każda osoba, której te zmiany mają dotyczyć, mogła się w tych konsultacjach wypowiedzieć – powiedział Michałkiewicz.

Dodał, że harmonogram wprowadzania programu "Za życiem" został rozpisany na dziesięć lat. - Ten harmonogram pokazuje, kiedy i jakie rozwiązania będą wchodzić w życie. To jest szereg zmian, które wejdą w lipcu i bardzo dużo zmian, które wejdą w grudniu. Jesteśmy w tej chwili pod koniec konsultacji pierwszego pakietu i za chwilę zaczniemy konsultacje drugiego pakietu - wskazał Michałkiewicz.

Minister Rafalska podkreśliła z kolei, że w realizacji programu "Za życiem" kluczową rolę odgrywać będą samorządy lokalne. - Nasze działania to przede wszystkim wsparcie zadań samorządów, nie tylko ustawowe ale i finansowe. Będziemy promować dobre praktyki, które pokazują, że są samorządy, które sobie świetnie radzą - powiedziała szefowa resortu rodziny.

Jak wyjaśniła, MRPiPS dużo uwagi przykłada do wspierania opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy po długiej przerwie chcą wrócić na rynek pracy. - Mówię tu o preferencjach w zakładaniu działalności gospodarczej, o zatrudnieniu subsydiowanym, o stwarzaniu możliwości zakładania żłobków, których uczestnikami są także dzieci niepełnosprawne. Ta część programu ma swoje odrębne finansowanie z funduszu pracy – powiedziała Rafalska. Przypomniała, że jednym z ważnych punktów programu wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych ma też być tzw. "opieka wytchnieniowa", przewidziana w wymiarze 160 godzin rocznie.

Rafalska przypomniała także o istnieniu jednorazowego wsparcia - w wysokości 4 tys. zł - dla rodzin, w których urodziło się nieuleczalnie chore dziecko. Mówiła także o planach wprowadzenia mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością. Wyjaśniła, że chodzi o mieszkania treningowe, które miałyby uczyć samodzielnego funkcjonowania oraz mieszkania wspomagane dla osób, które nie są całkowicie samodzielne. Rafalska dodała, że na ten cel w tym roku przeznaczonych jest 12 mln zł.

Program wspierania rodziny w trudnej sytuacji, m.in. wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Oprócz świadczenia z tytułu urodzenia upośledzonego lub nieuleczalnie chorego dziecka czy budowy mieszkań chronionych, program zakłada też aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności asystentów rodziny i utworzenie centrów usług, działających w gminach przy ośrodkach pomocy społecznej.

Na program "Za życiem" w ciągu pięciu lat jego realizacji zaplanowano 3,7 mld zł; w 2017 r. na ten cel będzie przeznaczonych 511 mln zł. Program ma wspierać.(PAP)

iżu/ sno/ js/, oprac rhr

fot. PFRON

Data publikacji: 18.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.