Data dodania: 17.05.2017

Europa bez Barier – korzyść dla wszystkich

Około 80 milionów Europejczyków to osoby z niepełnosprawnościami. To dwukrotność populacji Polski. Wiele z nich z powodu swojej niepełnosprawności ma utrudniony dostęp, bądź jest wykluczona z korzystani z produktów i usług na Wspólnym Rynku Europejskim.

Dlatego Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Państwami Członkowskimi pracuje nad Europejskim Aktem w sprawie Dostępności (European Accessibility Act). Dyrektywa ta ma przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju dla przedsiębiorstw.

Propozycja budzi jednak wiele obaw i kontrowersji. Strona organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych głośno domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących dostępności. Ze strony biznesu i administracji słychać głosy, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie kosztować zbyt wiele i może się to negatywnie odbić na kondycji firm.

Z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego Marka Plury, oraz Krzysztofa Hetmana (Grupa EPL w Parlamencie Europejskim), 9 czerwca w Lublinie odbędzie się ogólnopolska konferencja, na której spotkają się wszystkie zainteresowane strony.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem konferencji będzie przedstawienie dobrych, innowacyjnych praktyk w zakresie dostępności produktów i usług, które zaprezentują dynamicznie rozwijające się polskie start-upy.
W konferencji może wziąć uczestniczyć każdy zainteresowany, udział jest bezpłatny.

Program
„Europa bez barier - korzyść dla wszystkich"

9:00 - 10:00 Rejestracja i kawa powitalna
9:30 - 10:00 Konferencja prasowa
10:00 - 10:20 Panel otwierający
Powitanie uczestników - Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego
Wystąpienie wprowadzające - Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego
10.20-11.20 Panel I: Europejski Akt w sprawie Dostępności
Moderator: Krzysztof Głombowicz ,dziennikarz, sportowiec, sprawozdawca sportowy
Małgorzata Wenerska-Craps – dyrektor Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Sofia Lourenco, Komisja Europejska, DG EMPL
Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych
Dariusz Jodłowski, prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan"
11:20 - 11:40 Pytania i odpowiedzi
11:40 - 12:40 Panel II: Dobre praktyki
Piotr Lewandowski – start up ParrotOne
Rafał Garbacz – start up Mall Navigator
Paweł Potakowski – Migam.pl oraz Praca bez Barier
Joanna Palica – start up Ooniwalker
Helena Budzanowska – pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych
12:40 - 13:00 Sesja podsumowująca
Krzysztof Hetman i Marek Plura, posłowie do Parlamentu Europejskiego
13:00 - 14:00 Lunch networkingowy

Więcej szczegółów:
https://www.facebook.com/EuropaBezBarier/
https://europabezbarier.evenea.pl/
Data publikacji: 17.05.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON