Data dodania: 25.05.2017

19 projektów w konkursie na Legitymację Osób Niepełnosprawnych

19 projektów zgłoszono do konkursu na wzór Legitymacji Osób Niepełnosprawnych "Moja Legitymacja" - poinformował posłów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz 25 maja. W następnym etapie odbędzie się internetowe głosowanie.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. W pierwszym kapituła przeprowadziła formalną i merytoryczną ocenę propozycji. W drugim wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu na stronie internetowej MRPiPS. W trzecim MRPiPS wybierze ostateczny projekt.

- Pierwsza część konkursu się skończyła. Zgłoszonych zostało 19 projektów. Za chwilę będziemy patrzeć, które z tych projektów środowisko osób niepełnosprawnych uważa za interesujące, które preferuje, i będziemy wybierać ostateczny kształt, wygląd legitymacji - powiedział Michałkiewicz, odpowiadając w Sejmie na jedno z pytań w sprawach bieżących.

Zapewnił, że prace nad uruchomieniem procesu wymiany i wydawania nowych legitymacji są bardzo zaawansowane. - Jestem pewny, że termin 1 sierpnia nie jest zagrożony - dodał Michałkiewicz. Poinformował też, że ministerstwo przeprowadziło rozeznanie możliwości druku i kosztów w różnych instytucjach.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma 5 tys. zł nagrody.

MRPiPS zwraca uwagę, że projekt powinien być przygotowany zgodnie z aktualnymi trendami. Ma on nawiązywać do charakteru dokumentu, cechować się wysokim poziomem artystycznym, oryginalnością, estetycznością, nowoczesnością i innowacyjnością oraz gwarantować możliwość produkcji dokumentu. Wyłoniony w konkursie projekt zostanie zamieszczany jako wzór w aktach prawnych oraz nadrukowywany na blankiecie legitymacji. Będzie również wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocji i szkoleniach.

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - zakłada to nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami. (PAP)

ral/ karo/

Data publikacji: 25.05.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON