Data dodania: 14.07.2017

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele

Serdecznie przepraszamy za opóźnienie w wydawaniu „Naszych Spraw". Oczekiwaliśmy dotychczas na decyzję Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania wszystkich wydawnictw środowiskowych.

20 czerwca Fundusz przedstawił wyniki oceny merytorycznej wniosków konkursowych, wśród ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek „Naszych Spraw". 13 lipca na stronie PFRON ukazała się decyzja o udzieleniu dofinansowania dla konkretnych projektów w ramach konkursu 2/2017. „Nasze Sprawy" są wśród projektów, które mają otrzymać dofinansowanie na 2017 rok.

Najbliższy numer „Naszych Spraw" (4-5/2017) ukaże się niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnego pisma Funduszu o decyzji o otrzymaniu dofinansowania, aktualizacji wniosku i podpisaniu umowy.

Tymczasem zapraszamy na naszą stronę: www.naszesprawy.eu oraz na Facebook tam niezmiennie „Jesteśmy z Wami i wśród Was".

Drodzy Przyjaciele
W czerwcu br. rozpoczęliśmy 30. rok istnienia magazynu „Nasze Sprawy" – czy ktoś to jeszcze pamięta?
Data publikacji: 14.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.