Data dodania: 04.05.2017

Seminarium „Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach”

27 kwietnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się seminarium „Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach".

Zostało ono zorganizowane jest przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Fundacją Grupy PKP oraz Fundacją ProKolej.

Gości przywitał w imieniu uczelni prorektor ds. nauki WSB prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik. W seminarium z ramienia uczelni uczestniczyła także Dyrektor Działu Nauczania Agnieszka Szostak.

Tematyka seminarium:
1. Zintegrowany system wymiany informacji o podróży osoby o szczególnych potrzebach;
2. Identyfikacja problemów w zakresie możliwości wykorzystywania środków transportu przez osoby o szczególnych potrzebach (techniczne, prawne, organizacyjne, społeczne, bezpieczeństwa);
3. Wymiana informacji nt. zarządzania i wdrażania rekomendacji w zakresie transportu osób o szczególnych potrzebach;
4. Promowanie najlepszych praktyk w zakresie niezależnych badań dotyczących zarządzania w transporcie dla osób o szczególnych potrzebach;
5. Poprawa bezpieczeństwa transportu poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi instytucjami badawczymi.

Referaty wygłosili:
1. Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz: Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach.
2. Zuzanna Raszkowska, Maciej Gruszczyński – Ministerstwo Rozwoju: Europejski Akt o Dostępności – wyzwania Polski w zakresie dostępności produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem transportu.
3. Krzysztof Dyl, zastępca prezesa UKE: Zintegrowany system wymiany informacji dla osób o szczególnych potrzebach.
4. Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja przysłał referat: Uniwersalność i dostępność, jako alternatywa usługi pomocy w podróży.
5. Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni: Dyrektywa o dostępności odpowiedzią, czy podróż zaczyna się w sieci.
6. Andrzej Wasilewski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. W seminarium wzięli udział przedstawiciele branży transportowej: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Tramwaje Śląskie S.A., PKP S.A. oraz PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Głos w dyskusji zabrał również Jan Wroński – dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach oraz Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP.

Patronat nad seminarium objęli:
minister infrastruktury i budownictwa – Andrzej Adamczyk
przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Bogdan Rzońca
prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra
przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Tadeusz Ryś

pr

Data publikacji: 04.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.