Data dodania: 12.06.2017

Za niestrudzoną pracę na rzecz dzieci z niepełnosprawnością

Alicja Szatkowska jest znana w Miliczu, znana na Dolnym Śląsku, znana w Polsce! Uosabia działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, a zakres tych działań – to długa, bardzo długa opowieść...

Nie do zliczenia są kolejne przez nią uruchamiane, działające, planowane i realizowane przedsięwzięcia, służące osobom niepełnosprawnym, a czyniące Milicz sławnym na całą Polskę. Niestrudzenie lobbuje – na rzecz lepszego prawa, warunków do stabilnej działalności, a przede wszystkim zrozumienia, poszanowania i stąd wypływającej świadomej życzliwości dla wspierania dzieci o specjalnych potrzebach...

Alicja Szatkowska to dziś marka i symbol - ma fantazję marzyciela a zarazem jest cierpliwa, wręcz uparta w codziennej pracy i w dążeniu do kolejnych celów – jak najszlachetniejsza stal pod aksamitem uśmiechu...

Mówiąc o niej wielu wymienia przede wszystkim ów ciepły, mocny uśmiech, mądrą serdeczność i bezkompromisowość!

Wielu stąd właśnie – z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych i z Alicji Szatkowskiej bierze przykład, wielu się tu uczy, bardzo wielu pokłada nadzieję...

Za ten ogrom działań i nie do przecenienia ich owoce – rzecznik praw dziecka przyznał Alicji Szatkowskiej Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori (Obrońcy Godności Dzieci). A uroczystość odznaczenia była prawdziwie słonecznym świętem dzieci!

Zobacz galerię...

pr

Data publikacji: 12.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.